Tillfällig säkerhetshöjande åtgärd

Här hittar du ansökan för en tillfällig säkerhetshöjande åtgärd.

Ansökan för tillfällig säkerhetshöjande åtgärd

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen. Det kan till exempel gälla för ett eller några enskilda arrangemang under året där ni anser att ni behöver bevakning.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till oss. För att vi ska behandla din ansökan måste blanketten vara komplett ifylld och alla bilagor bifogade.

Skicka ansökan till:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Ta reda på om din organisation kan beviljas stöd

I våra villkor tar du reda på om din organisation kan beviljas stöd.

Ansökningsperioder

Året är uppdelat i fyra ansökningsperioder:

1 januari–15 mars
16 mars–15 maj
16 maj–15 oktober
16 oktober -

Ansökningsperioderna är beroende av tillgången på medel. Om pengarna som Kammarkollegiet fördelar tar slut kommer övriga ansökningsperioder att tas bort. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt. Vi fattar inte beslut förrän varje ansökningsperiod är slut.

Om vår uppgift med säkerhetshöjande åtgärder

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-18