Tillfällig säkerhetshöjande åtgärd

Här hittar du ansökan för en tillfällig säkerhetshöjande åtgärd.

Ansökan för tillfällig säkerhetshöjande åtgärd

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen. Det kan till exempel gälla för ett eller några enskilda arrangemang under året där ni anser att ni behöver bevakning.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till oss. För att vi ska behandla din ansökan måste blanketten vara komplett ifylld och alla bilagor bifogade.

Skicka ansökan till:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Om vår uppgift med säkerhetshöjande åtgärder

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-14