Villkor statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? I våra villkor kan du ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Villkor för statsbidrag

Publiceringsdatum: 2019-02-12

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 5