Statsbidrag till kommuner

Regeringen har beslutat att Kammarkollegiet ska betala ut vissa bidrag till kommuner. Besluten avser smittskyddsåtgärder på serveringsställen, motverka konsekvenser av isolering för äldre, kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt äldreomsorg – kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

För besluten ska rekvisitionerna vara digitalt signerade alternativt underskrivna och scannade. Rekvisitionerna skickas till bidrag@kammarkollegiet.se

Om det BG-/PG-nummer ni anger inte finns på Bankgirots hemsida eller på Plusgirots hemsida så behöver vi ett vidimerat kontoutdrag från banken där bankens namn, kommunens namn och kontonummer framgår. Kontoutdraget skickas tillsammans med rekvisitionsblanketten till bidrag@kammarkollegiet.se.

Här hittar du rekvisitionsblankettenWord

Här hittar du blanketten Ekonomisk redovisning för de beslut där återrapportering ska skeExcel

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen PDFRekvisition ska ske senast den 30 september. Utbetalning sker under oktober.

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommunerna för att bidra till att motverka konsekvenserna av isolering för äldre med anledning av spridningen av covid-19. PDFRekvisition ska ske senast den 30 september. Utbetalning sker under oktober.

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommunerna för kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.  PDFRekvisition ska ske senast den 31 oktober. Utbetalning sker under november.

Regeringens beslut om utbetalning av medel för äldreomsorg - kvalitet och effektivitet med den äldre i fokusPDF Rekvisition bör om möjligt ske före den 1 oktober, dock senast den 1 december. Utbetalning sker löpande till och med den 1 december.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-12-17