Statsbidrag till kommuner, rekvisition och direktutbetalning för 2021 och återrapportering för 2020

Regeringen har beslutat att Kammarkollegiet ska betala ut vissa bidrag till kommuner. I dagsläget (april 2021) är det två beslut som är aktuella, det ena ska rekvireras av er och det andra ska utbetalas utan rekvisition.

Rekvisitionen ska vara digitalt signerad alternativt underskriven och scannad. Rekvisitionen skickas till bidrag@kammarkollegiet.se.

Om det BG-/PG-nummer ni anger inte finns på Bankgirots hemsida eller på Plusgirots hemsida så behöver vi ett vidimerat kontoutdrag från banken där bankens namn, kommunens namn och kontonummer framgår. Kontoutdraget skickas tillsammans med rekvisitionsblanketten till bidrag@kammarkollegiet.se.

Här hittar du rekvisitionsblanketten Word, 39.7 kB. (Word, 39.7 kB)

Här hittar du blanketten Ekonomisk redovisning för de beslut där återrapportering ska ske Excel, 15.8 kB. (Excel, 15.8 kB)

Regeringens beslut om utbetalning av medel för äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (S2021/00828) Pdf, 424 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 424 kB)

Rekvisition bör om möjligt ske före den 1 oktober, dock senast den 1 december. Utbetalning sker löpande till och med den 1 december. Återrapportering och återbetalning av ej utnyttjade medel ska ske senast den 31 mars 2022.

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommuner och regioner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/02149) Pdf, 261.5 kB. (Pdf, 261.5 kB)

Medlen utbetalas av oss utan rekvisition i maj. Ingen återrapportering krävs av er.

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommuner och regioner för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/04132) Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

Medlen utbetalas av oss utan rekvisition i juli. Ingen återrapportering krävs av er.

Återrapportering för bidrag som utbetalats 2020

Utbetalning av medel för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

  • Återrapportering ska skickas in senast den 31 mars 2021

Regeringens beslut om utbetalning av medel för överenskommelsen mellan staten och SKR om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (S2020/00879) Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.9 MB)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-05-14