Statsbidrag till kommuner för 2021

Regeringen har beslutat att Kammarkollegiet ska betala ut vissa bidrag till kommuner. Beslutet avser i dagsläget (januari 2021) äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

Rekvisitionen ska vara digitalt signerad alternativt underskriven och scannad. Rekvisitionen skickas till bidrag@kammarkollegiet.se.

Om det BG-/PG-nummer ni anger inte finns på Bankgirots hemsida eller på Plusgirots hemsida så behöver vi ett vidimerat kontoutdrag från banken där bankens namn, kommunens namn och kontonummer framgår. Kontoutdraget skickas tillsammans med rekvisitionsblanketten till bidrag@kammarkollegiet.se.

Här hittar du rekvisitionsblankettenWord

Här hittar du blanketten Ekonomisk redovisning för de beslut där återrapportering ska skeExcel

Regeringens beslut om utbetalning av medel för äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokusPDF

Rekvisition bör om möjligt ske före den 1 oktober, dock senast den 1 december. Utbetalning sker löpande till och med den 1 december.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-02-02