Statsbidrag till kommuner med anledning av Covid 19

Information om utbetalning av medel till kommuner enligt regeringens två beslut angående smittskyddsåtgärder på serveringsställen och motverka konsekvenser av isolering för äldre.

För båda besluten gäller att digitalt signerade alternativt underskrivna och scannade rekvisitioner ska skickas till bidrag@kammarkollegiet.se senast den 30 september. Vi kommer sen att betala ut medlen under oktober månad.

OBS Om det BG-/PG-nummer ni anger inte finns på Bankgirots hemsida eller på Plusgirots hemsida så behöver vi ett vidimerat kontoutdrag från banken där bankens namn, kommunens namn och kontonummer framgår. Kontoutdraget skickas tillsammans med rekvisitionsblanketten till bidrag@kammarkollegiet.se.

Här hittar du rekvisitionsblanketten Bidrag – Rekvisition på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenPDF

Regeringens beslut om utbetalning av medel till kommunerna för att bidra till att motverka konsekvenserna av isolering för äldre med anledning av spridningen av covid-19.PDF

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-07-01