Nyhetsbrev och webbinarier

Här kan du ta del av de nyhetsbrev och webbinarier som redan varit, men också få reda på kommande tillfällen.

Nyhetsbrev

Vi skickade ut ett nyhetsbrev till berörda kommun- och regionchefer på eftermiddagen den 25 oktober 2021.

Nästa nyhetsbrev är planerat till den 7 december 2021 och riktar sig till berörda ekonomichefer och handläggare.

Skickade nyhetsbrev

Webbinarier

Första webbinarie-tillfället är riktat till chefer, den 23 november, klockan 16.30-17.30.

Andra tillfället är riktat mot handläggare, den 15 december klockan 10.30-11.30.

Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17