Återrapportera rekvirerade statsbidrag till kommuner

På den här sidan hittar du redovisningsblanketten för återrapportering av rekvirerade statsbidrag till kommuner. Du hittar också datum för sista återrapporteringsdag för respektive statsbidrag.

Så här återrapporterar och återbetalar du statsbidrag

  1. Ladda ner och fyll i blanketten ekonomisk redovisning Excel, 15.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 15.8 kB)
  2. Skicka blanketten till bidrag@kammarkollegiet.se
  3. De pengar som kommunen inte använt återbetalar du till bankgiro 5052-5781. Skriv beslutets diarienummer och projektets titel som meddelande.

Datum för återrapportering av statsbidrag

Statsbidrag för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (S2020/00879)

  • Du återrapporterar senast den 31 mars 2021

Statsbidrag för äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (S2021/00828)

  • Du återrapporterar och betalar tillbaka pengar som kommunen inte använt senast den 31 mars 2022

Läs regeringens beslut (S2021/00828) Pdf, 429 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 429 kB)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17