Rekvirera statsbidrag till kommuner

Varje år beslutar regeringen om vilka statsbidrag till kommuner som Kammarkollegiet ska betala ut.

Statsbidrag med rekvisition

Vissa statsbidrag behöver kommunen rekvirera, det vill säga skicka in en rekvisitionsblankett till oss på Kammarkollegiet. Dessa statsbidrag och blanketter hittar du på vår webbplats. När rekvisitionsblanketten har kommit in så handlägger vi ärendet och betalat ut statsbidraget inom två till tre veckor. För vissa av dessa statsbidrag finns det krav på återrapportering och återbetalning av medel.

Statsbidrag utan rekvisition

För de regeringsbeslut om statsbidrag där direktutbetalning framgår behöver kommunen inte skicka in någon rekvisitionsblankett, utan dessa bidrag betalar Kammarkollegiet ut direkt. Däremot kan det finnas krav för dessa statsbidrag på återrapportering och återbetalning av medel.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17