Statsbidrag till kommuner och regioner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition i maj 2021. Du behöver inte återrapportera statsbidraget.

Regeringens beslut (S2021/02149)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17