Statsbidrag till regioner och RSS

Här hittar du de bidrag som Kammarkollegiet ska betala ut till regioner och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Nedan listas de beslut för vilka ni ska rekvirera eller lämna återrapportering. Beslut där vi utbetalar utan rekvisition och där ni inte behöver återrapportera redovisas inte nedan.

Rekvisition och ekonomisk redovisning

Blanketterna ska vara digitalt signerade alternativt underskrivna och scannade.

Blanketterna skickas till bidrag@kammarkollegiet.se

Om bankgiro eller plusgiro inte går att verifiera

Om det BG-/PG-nummer ni anger i rekvisitionen är nytt för oss och vi inte kan verifiera det på Bankgirots hemsida eller på Plusgirots hemsida behöver ni inkomma med ett vidimerat kontoutdrag från banken där bankens namn, regionens namn och kontonummer framgår. Kontoutdraget skickas tillsammans med rekvisitionsblanketten.

Bankgiro för återbetalning av medel

Kammarkollegiets BG för återbetalning av medel är 5052-5781.

Beslut

Medel för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Regeringens beslut om medel för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (S2020/09797) Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

 • Medlen utbetalas utan rekvisition.
 • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt.

Medel för en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021-2022

Regeringens beslut om medel för en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021-2022 (S2021/00826) Pdf, 295.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 295.1 kB) 

 • Medlen utbetalas utan rekvisition.
 • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt.

Medel för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader

Regeringens beslut om medel för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader (S2021/01098) Pdf, 246.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 246.7 kB) 

Rättelse av beloppen i regeringsbeslut om medel för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader (S2021/03347) Pdf, 515.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 515.3 kB)

 • Medlen rekvireras senast den 15 november 2021.
 • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt.

Medel i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021

Regeringens beslut om medel i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021, inklusive beslut om rättelse av beloppen (S2021/01099) Pdf, 499.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 499.5 kB)

 • Medlen rekvireras senast den 1 december 2021.
 • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt.

Medel för investeringar och löpande kostnader för genomförandet av vaccination mot covid-19, inklusive rättelse av tidpunkt för återrapportering

Regeringens beslut om medel för investeringar och löpande kostnader för genomförandet av vaccination mot covid-19, inklusive rättelse av tidpunkt för återrapportering (S2021/01106). Pdf, 749.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 749.7 kB)

 • Medlen har utbetalats utan rekvisition.
 • Respektive region ska senast den 28 februari 2022 inkomma med en skriftlig redogörelse till Socialdepartementet över hur medlen har använts.

Medel för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård

Regeringens beslut om medel för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (S2021/01353) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Regeringens beslut om medel för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård (S2021/01919) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

 • Medlen rekvireras senast den 1 december 2021.
 • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt.

Medel för Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

Regeringens beslut om medel till regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med överenskommelse om för Hälso-och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021 (S2021/03116). Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

 • Medlen rekvireras senast den 1 december 2021.
 • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas senast den 31 mars 2022. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-14