Statsbidrag till regioner och RSS

Regeringen beslutar om vilka statsbidrag som Kammarkollegiet ska betala ut till regioner och RSS. På dessa sidor hittar du information om och blanketter för aktuella statsbidrag till regioner och RSS.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-01-04