Återrapportera rekvirerade statsbidrag till regioner och RSS

På den här sidan hittar du redovisningsblanketten för återrapportering av rekvirerade statsbidrag till regioner och RSS. Du hittar också datum för sista återrapporteringsdag för respektive statsbidrag.

Så här återrapporterar och återbetalar du statsbidrag

 1. Ladda ner och fyll i blanketten ekonomisk redovisning Excel, 15.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 15.8 kB)
 2. Skicka in blanketten till bidrag@kammarkollegiet.se.
  Observera! För statsbidraget investeringar och löpande kostnader för genomförandet av vaccination mot covid-19 ska det återrapporteras till Socialdepartementet.
 3. Återbetala statsbidraget till bankgiro 5052-5781. (Du skriver beslutets diarienummer och projektets titel som meddelande.) Gäller detta för dessa statsbidrag?

Datum för återrapportering av statsbidrag

Statsbidrag för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade bemanningskostnader

 • Du återrapporterar och återbetalar de pengar som inte använts senast den 31 mars 2022.

Statsbidrag för en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021-2022

 • Du återrapporterar och återbetalar de pengar som inte använts senast den 31 mars 2022.

Läs regeringens beslut (S2021/00826) Pdf, 295.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 295.1 kB)

Statsbidrag för Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

 • Du återrapporterar och återbetalar de pengar som inte använts senast den 31 mars 2022.

Läs regeringens beslut (S2021/03116) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Statsbidrag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

 • Du återrapporterar och återbetalar de pengar som inte använts senast den 31 mars 2022.

Läs regeringens beslut (S2020/09797) Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Statsbidrag för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård

 • Du återrapporterar och återbetalar de pengar som inte använts senast den 31 mars 2022.

Läs regeringens beslut (S2021/01353) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Läs regeringens beslut (S2021/01919) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Statsbidrag i enlighet med överenskommelsen om God och nära vård 2021

 • Du återrapporterar och återbetalar de pengar som inte använts senast den 31 mars 2022.

Läs regeringens beslut (S2021/01099) Pdf, 499.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 499.5 kB)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-22