Statsbidrag för en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021-2022

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget utan rekvisition. Du återrapporterar och återbetalar de pengar som kommunen inte använt senast den 31 mars 2022.

Regeringens beslut (S2021/00826)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17