Statsbidrag för Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

Du rekvirerar statsbidraget senast den 1 december 2021. Du återrapporterar och återbetalar de pengar som kommunen inte använt senast den 31 mars 2022.

Så här rekvirerar du statsbidraget

  1. Ladda ner och fyll i rekvisitionsblanketten Word, 40 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 40 kB). Blanketten ska vara digitalt signerad alternativt underskriven och inscannad.
  2. Skicka in rekvisitionsblanketten och eventuellt ett vidimerat kontoutdrag från banken till bidrag@kammarkollegiet.se

Vidimerat kontoutdrag från banken

Om det Bankgiro eller Plusgiro som du anger inte finns på Bankgirots eller Plusgirots webbplats så behöver du skicka in ett vidimerat kontoutdrag från banken där bankens namn, kommunens namn och kontonummer framgår. Det vidimerade kontoutdraget skickar du in tillsammans med rekvisitionsblanketten.

Regeringens beslut (S2021/03116)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17