Statsbidrag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Kammarkollegiet har betalat ut statsbidraget utan rekvisition. Du återrapporterar och återbetalar de pengar som inte använts senast den 31 mars 2022.

Regeringens beslut (S2021/09797)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17