Statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans

Statsbidraget riktar sig till dig som företräder en kommun eller region som vill finansiera omställningsåtgärder i syfte att få en ekonomi i balans.

Ansökan är stängd

Sista dag att ansöka om bidraget var den 31 mars 2022.
Ansökan är nu stängd.

Beslut om tillfälligt statsbidrag

Den 25 oktober fattade Delegationen för kommunal ekonomi i balans sex beslut, fem nya beslut och ett beslut justerades från tidigare beslutstillfälle. Av de 38 kommuner och regioner som var berättigade att söka var det 28 som sökte; 23 kommuner och fem regioner.

Det riktade statsbidraget är på totalt 750 miljoner kronor. Vid tidigare beslutstillfällen har Delegationen fattat beslut för 18 kommuner och fem regioner. Under Delegationsmötets 25 oktober fattades resterande fem besluten.

Beslutet om vilka kommuner och regioner har fått bidrag hittar du i vårt senaste pressmeddelande. Länk till annan webbplats.

Har du frågor kan du alltid kontakta oss via e‑post.

Vilka kan söka bidraget?

Bidrag får vid ett tillfälle sökas av dessa kommuner och regioner, enligt beslut från Regeringskansliet:

Kommuner i bokstavsordning:

Bjurholm, Boxholm, Bräcke, Degerfors, Filipstad, Färgelanda, Grums, Gullspång, Heby, Hofors, Härnösand, Kramfors, Laxå, Lilla Edet, Malå, Mullsjö, Nordmaling, Ragunda, Smedjebacken, Sorsele, Storfors, Söderköping, Timrå, Vingåker och Älvkarleby.

Regioner i bokstavsordning:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro län.

De är behöriga att söka eftersom:

Regionen eller kommunen vid utgången av 2020 hade negativ soliditet inklusive förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som tjänats in före 1998.

Vad kan ni söka för?

Du kan söka för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa din verksamhet till nya ekonomiska förutsättningar.

Bidraget får användas till åtgärder som påbörjas under samma kalenderår som beslutet fattas, och därefter i enlighet med beslutet.

Vad ni inte kan söka bidrag för

 • Bidrag ges inte för åtgärder som ni fått annat statligt stöd för.

Förbered dig genom att ta fram:

 1.  Fem år i sammandrag från den senaste årsredovisningen.
 2. Den senast beslutade ekonomiska treårsplanen.
 3. En kortfattad beskrivning av den ekonomiska situationen nu och framåt.
 4. Beskrivning och en plan av de åtgärder ni söker bidraget för. Ansökan ska vara politiskt förankrad.
 5. En uppskattad kostnad, och i förekommande fall investeringsutgift för åtgärderna.
 6. Vad som ska uppnås med åtgärderna, både när åtgärdernas slutredovisas och på längre sikt.
 7. En giltig e-legitimation.*
 8. Ta fram kontouppgifter dit bidraget ska betalas ut.
 9. Uppgifter till kontaktperson.

Ansökan ska undertecknas av giltig firmatecknare eller behörig företrädare*

Du kan även låta behörig företrädare signera den här
e-tjänsten efter att du själv skickat in ärendet.

För att kunna göra det behöver du fylla i de här uppgifterna om behörig företrädare:

 • personnummer,
 • för- och efternamn och
 • e-postadress.

Hur fördelas bidragen?

Delegationen ska fördela avsatta medel genom att prioritera de kommuner och regioner som bedöms ha störst behov av att vidta omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder för att uppnå syftet med bidraget.

Vid bedömningen av vilken kommun eller region som har störst behov kommer Delegationen att använda sig av uppgifter i ansökan, statistik samt uppgifter i öppna databaser.

Delegationen kommer ta hänsyn till:

 • Om kommunen eller regionen har en skattesats som överstiger den genomsnittliga kommunala respektive regionala skattesatsen för riket.
 • Skattesatsen med hänsyn tagit till olika huvudmannaskap.
 • Kommunens eller regionens ekonomiska utveckling och ekonomiska situation.
 • Kommunens eller regionens produktivitet och effektivitet.
 • Demografi och befolkningsprognoser.
 • Hur åtgärden bedöms påverka möjligheten att långsiktigt skapa en ekonomi i balans.
 • Förutsättningarna i övrigt i den samlade planen för att uppnå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.

Efter beslut

Efter beslut

Hälften av det beviljade bidrag har betalats ut under 2022. Resterande del utbetalas under 2024 efter att en slutredovisning lämnats in och godkänts av Delegationen för ekonomi i balans. Eftersom Delegationens uppdrag upphör vid utgången av 2024 måste slutredovisningen vara godkänd under hösten 2024 för att resterande medel ska hinna betalas ut. I de fall där åtgärden inte hunnit slutföras innan slutredovisning kommer en prognos över slutlig kostnad och besparing krävas.

Del- och slutredovisning

Under 2023 ska samtliga bidragsmottagare lämna en delredovisning med uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider. Vi har tidigare informerat om att delredovisningen ska lämnas i en e-tjänst, men vi har bestämt att den i stället ska skickas in enligt bifogad bilaga till vår funktionsbrevlåda ekonomiibalans@kammarkollegiet.se.

Åtgärden kan inte genomföras eller leder inte till förväntad besparing

Om ni under perioden fram till del- och slutredovisning ser att någon av de åtgärder som ni beviljats bidrag för inte kommer att kunna genomföras eller inte kommer att leda till förväntad besparing ska ni meddela oss detta via vår funktionsbrevlåda ekonomiibalans@kammarkollegiet.se.

Enligt de generella villkor som gäller för bidraget så blir kommunen/regionen återbetalningsskyldig om bidraget inte kan användas för att genomföra den åtgärd som bidraget sökts för.

Min sida med din ansökan

Du som har ansökt om stadsbidrag för en ekonomi i balans i e‑tjänsten hittar din ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med ditt bank‑id.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-11-29