Ansökningsavgift

Avgiften för en ansökan om permutation av ett gåvobrev eller ett testamente är 8 500 kr.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiets bankgironummer 5052-5781 när ansökan lämnas in.

Ange givarens namn vid inbetalningen.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Ansök om permutation

Kammarkollegiet kan ge tillstånd att ändra eller upphäva villkor i gåvobrev eller testamenten. Ett sådant villkor kan till exempel vara att en fastighet ska användas på ett visst sätt eller att den inte får säljas utan medgivande av givarens make/maka eller arvingar.


Ansök om permutation av gåvobrev och testamenten

Personuppgifter
Återkoppling via