Ansökningsavgift

Avgiften för en ansökan om permutation av ett gåvobrev eller ett testamente är 10 700 kr.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiets bankgironummer 5052-5781 när ansökan lämnas in.

Ange givarens namn vid inbetalningen.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Personuppgifter
Återkoppling via