Vem får ansöka om permutation

Det är i första hand den som har fått egendomen, gåvotagaren, som kan ansöka om permutation. Dessutom kan givaren och den som förvaltar egendomen ansöka.

En sökande kan ge ett ombud uppdrag att lämna in ansökan om permutation. I sådant fall ska en fullmakt i original, undertecknad av sökanden, lämnas in tillsammans med ansökan. I fullmakten kan anges att ombudet har rätt att justera ansökan under handläggningens gång.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-12