Meddela avtal om samtjänst vid medborgarkontor

När en myndighet, kommun eller landsting tecknar ett avtal om samtjänst – eller ändrar ett befintligt avtal – ska en kopia på avtalet skickas till oss på Kammarkollegiet.

Skicka en kopia på avtalet till:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Det går även bra att skicka kopian med e-post till: registratur@kammarkollegiet.se

Kammarkollegiet inte har några mallar för hur ett avtal ska se ut.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Samtjänst vid medborgarkontor

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-28