Råd och vägledning om samtjänst vid medborgarkontor

Statliga myndigheter, kommuner och landsting kan starta ett medborgarkontor för att erbjuda olika former av samhällsservice. Syftet är ökad samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting och utökad service hos medborgarna i kommunerna.

Samtjänst vid medborgarkontor innebär att statliga myndigheter, kommuner och landsting lämnar upplysningar och råd för varandras räkning till enskilda. På ett medborgarkontor kan även handläggning av vissa enklare ärenden göras, exempelvis bostadstillägg och identitetskort.

Samtjänst vid medborgarkontor syftar till att underlätta för medborgarna att enkelt få upplysning, vägledning, råd och annan hjälp.

Hjälp att utforma samtjänstavtal

Kammarkollegiet ger råd och vägledning till statliga myndigheter om hur ett samtjänstavtal kan utformas och hur verksamheten ska bedrivas.

Vi följer även upp att verksamheten bedrivs enligt lagen. Reglerna finns i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor och förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor.

Uppgifter om verksamheten

Statliga myndigheter, kommuner och landsting som träffat avtal om samtjänst vid medborgarkontor ska, så snart avtalet träffats eller ändrats, skicka in en kopia till Kammarkollegiet.

Meddela avtal om samtjänst vid medborgarkontor

Statliga myndigheter ska dessutom varje år skicka in en verksamhetsrapport avseende verksamheten. Rapporten ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.

Rapportera verksamhet vid medborgarkontor

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut

Samtjänst vid medborgarkontor

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-05-14