Standard för skyddsmontrar - provning och värdering av inbrottsskydd

Den här standarden gäller skyddsmontrar för museer och utställningar som ska tillgodose Riksantikvarieämbetets rekommendationer för de centrala museerna och Kammarkollegiets skyddskrav för att erhålla statlig utställningsgaranti. Standarden har utarbetats i samråd med Svenska Stöldskyddsföreningen.

Dokumentinformation

Typ av publikation: Standard för skyddsmontrar

Publiceringsdatum: 2020

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 9

1 Orientering

Denna standard avser skyddsmontrar för museer och utställningar som skall tillgodose Kulturrådets rekommendationer för de centrala museerna och Kammarkollegiets skyddskrav för att erhålla statlig utställningsgaranti.

Standarden har utarbetats i samråd med Svenska Stöldskyddsföreningen.

I stora delar överensstämmer standarden med Stöldskyddsföreningens norm SSF 3492 utgåva 1, stöldskyddsskåp 2.

För att monter skall anses godkänd och uppfylla kraven som ställs i denna standard skall den vara provad med godkänt resultat av provningsorgan som är ackrediterat mot kraven i SS-EN ISO 17025 och SSF 3492.

Denna reviderade utgåva skiljer sig från första utgåvan genom följande:

  • Angreppstiden för de olika nivåerna är olika.

  • Kravet på provningsorgan har ändrats.

Gå till innehållsförteckning