Auktorisation som tolk

Här kan du anmäla dig till tolkprovet och påbörja processen mot en auktorisation. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk och att du är lämpad för yrket.

Ansökan till våren 2021 är endast öppen för dig som har dyslexi eller en synskada.

Tolkprov för dig som har dyslexi eller synskada

Vi återkommer senare under hösten med mer information om i vilka språk och specialistkompetenser som det kommer vara möjligt att ansöka till under 2021.

Ta reda på vilka bilagor du ska bifoga din ansökan och hur du betalar ansökningsavgiften

Det här krävs för att du ska klara tolkprovet

För att få godkänt krävs att du har:

  • goda språkkunskaper
  • stor kunskap om det svenska samhället. Det betyder att du ska ha god förståelse av hur till exempel vård, omsorg, arbetsmarknad, utbildning, rättsväsende och migration fungerar i Sverige.

Har du den kompetens som krävs? Testa dig

Innan du söker till tolkprovet rekommenderar vi att du gör våra övningsprov för att se om du har den kompetens som krävs för att klara provet.

Om tolkproven våren 2021

På grund av den pågående pandemin med Covid-19 kan Kammarkollegiet inte genomföra den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar som planerat. Provet för auktorisation som tolk och provet för speciell kompetens som sjukvårdstolk som skulle ha ägt rum i september flyttas fram till våren 2021.

Du som skulle ha skrivit tolkprov i september 2020 kommer att kunna delta i det skriftliga provet under våren 2021. Provet äger rum den 9 mars 2021. 

Du som har dyslexi eller en synskada och vill skriva tolkprovet den 9 mars 2021 kan ansöka mellan den 1 och 31 oktober 2020 om att delta i provet. Ansökan är endast öppen för dig som behöver anpassning.

Vi kommer inte att öppna för ytterligare ansökningar till vårens prov.

Vi återkommer senare under vintern med mer information om i vilka språk och specialistkompetenser som det kommer vara möjligt att ansöka till under 2021.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-10-01