Auktorisation som tolk

Auktorisationsprovet för tolkar är ett yrkesprov. Provet är öppet för alla, men det riktar sig till dig som är erfaren och utbildad tolk. Du som redan är auktoriserad är behörig att anmäla dig till prov för att få speciell kompetens som sjukvårdstolk eller rättstolk.

Du som redan är auktoriserad ska ansöka om förnyad auktorisation efter fem år. Du som har kvalifikationer från ett annat land kan ansöka om en svensk auktorisation.

Prov för dig som ännu inte är auktoriserad tolk

Auktorisationsprov för tolkar

Du som är tolk kan anmäla dig till tolkprovet och påbörja processen mot en auktorisation. Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk och att du är lämpad för yrket.

Prov för dig som redan är auktoriserad

Prov i rättstolkning

Provet för rättstolkar är ett yrkesprov. Det riktar sig till dig som redan är en auktoriserad tolk och som har särskilt goda ämneskunskaper inom juridik.

Prov i sjukvårdstolkning

Provet för sjukvårdstolkar är ett yrkesprov. Det riktar sig till dig som redan är en auktoriserad tolk och som har särskilt goda kunskaper inom hälso- och sjukvård.

Förnya din auktorisation

Om din auktorisation är på väg att löpa ut ska du ansöka om förnyelse eller meddela oss om du inte vill förnya din auktorisation.

Ansök om auktorisation med yrkeskvalifikationer från annat land

Är du auktoriserad tolk i en annan EES-stat eller i Schweiz? Då kan du ansöka om att bli auktoriserad även i Sverige. Auktorisationen ska avse kombinationen svenska och ett annat språk.

Har du de kunskaper som krävs för att bli tolk?

För att bli godkänd krävs inte bara goda språkkunskaper utan också god kunskap om hur det svenska samhället fungerar.

Förbered dig inför tolkprovet

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Vårens språk- och provorter

Auktorisationsprov i februari 2020

Onsdag 12 februari
Auktorisation som tolk del 1+2
Klockan 10.00-12:20

Prov för speciell kompetens som rättstolk
Klockan 14.00-17.00

Tisdag 17 mars
Auktorisation som tolk del 3
Klockan 13.00-14.00

Språk och provorter för auktorisationsprov februari 2020

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-09