Auktorisation som tolk

Här kan du anmäla dig till tolkprovet och påbörja processen mot en auktorisation. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk och att du är lämpad för yrket.

Det här krävs för att du ska klara tolkprovet

För att få godkänt krävs att du har:

  • goda språkkunskaper
  • stor kunskap om det svenska samhället. Det betyder att du ska ha god förståelse av hur till exempel vård, omsorg, arbetsmarknad, utbildning, rättsväsende och migration fungerar i Sverige.

Har du den kompetens som krävs? Testa dig

Innan du söker till tolkprovet rekommenderar vi att du gör våra övningsprov för att se om du har den kompetens som krävs för att klara provet.

Auktorisationsprov för tolkar hösten 2021

Ansökan är öppen för alla språk mellan 5 augusti – 5 september 2021. I oktober beslutar Kammarkollegiet vilka språk som blir aktuella för höstens prov.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-15