Auktorisation som tolk med yrkeskvalifikationer från annat land

Är du auktoriserad tolk i en annan EES-stat eller i Schweiz? Då kan du ansöka om att bli auktoriserad även i Sverige. Auktorisationen ska avse kombinationen svenska och ett annat språk.

Har du en pågående ansökan om auktorisation?

Har du en pågående ansökan behöver du vänta på ett beslut från oss innan du kan ansöka på nytt i samma språk och kompetens. Du kan bara ha en pågående ansökan om auktorisation i samma språk och kompetens.

Ansökan

Text

Vår bedömning av tolkar med kvalifikationer från annat land

När vi har fått din ansökan bedömer vi om dina yrkeskvalifikationer motsvarar våra kunskapskrav för auktorisation. Det gör vi genom att jämföra dina dokumenterade kunskaper med innehållet i auktorisationsprovet för tolkar.

Om din utbildning eller dina yrkeskvalifikationer avviker från våra kunskapskrav för auktorisation kan vi besluta om en kompensationsåtgärd. Du kan då välja mellan ett så kallat lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Ett lämplighetsprov innebär att vi testar dig på de delar du saknar för att uppfylla kunskapskraven för auktorisation. Det kan exempelvis handa om att du ska visa att du har terminologi- och realiakunskaper i sociala frågor, samhällsfrågor, vård och omsorg, arbetsmarknad och utbildning, juridik, migration, tolketik och tolkningsteknik.

En anpassningsperiod innebär att du under en period på upp till tre år arbetar under en behörig yrkesutövares ansvar. Det innebär att handledaren rapporterar till oss på Kammarkollegiet hur arbetet har gått.

När lämplighetsprovet eller anpassningsperioden har genomförts fattar vi på Kammarkollegiet beslut om auktorisation.

Regler för erkännande av yrkeskvalifikationer framgår av tolkföreskrifterna

Om tolk som reglerat yrke

Your Europe Logotyp
Help us improve

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-12-21