Språkplan för tolkproven 2021

Kammarkollegiet ser över planeringen för tolkproven på grund av rådande situation med Corona.

Saknar du ditt tolkspråk i språkplanen?

Om du vill ansöka om auktorisation i ett språk som inte finns med i vår språkplan kan du ändå skicka in en ansökan under någon av de aktuella ansökningsperioderna. Vi undersöker alltid möjligheten att ordna prov i ditt språk och du får besked av oss i god tid före provet.

Provorter

Du kan ansöka om att skriva auktorisationsprovet på följande orter:

  • Göteborg
  • Linköping
  • Lund
  • Luleå
  • Stockholm
  • Sundsvall

Vi ordnar prov på en provort om det finns tillräckligt många sökande. Om du ansökt till en ort som utgår på grund av för få sökande blir du kallad till den alternativa provort som du uppgivit i din ansökan.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-03-04