Beställ behörighetskort för tolk

Du som är en auktoriserad tolk eller som finns registrerad som utbildad tolk i vårt nationella tolkregister är välkommen att beställa ett behörighetskort. Med ett behörighetskort kan du kan visa dina kunder att du är auktoriserad tolk eller registrerad som utbildad tolk. 

Instruktion om fotot som du ska bifoga beställningen

När du gör ansökan ska du ladda upp ett professionellt digitalt foto. Ha fotot redo innan du fyller i ansökan.

Om ditt foto inte uppfyller kraven nedan kan vi inte utfärda ett behörighetskort.

De här kraven på fotot gäller:

 • fotot ska vara nytaget och likt dig
 • fotot ska ha bra skärpa och hög upplösning
 • fotot ska vara i färg
 • fotot ska ha en enhetlig och ljus bakgrund utan skuggor
 • ansiktet ska vara fotograferat framifrån och jämnt belyst
 • hela ditt huvud ska synas och fylla ut större delen av fotot
 • du får inte bära någon huvudbonad, alltså ingen hatt eller keps
 • ögonen ska synas tydligt, solglasögon är inte tillåtet.

Här kan du se ett exempel på hur fotot ska vara taget

Kostnad för kortet

Behörighetskortet kostar 271 kronor, inklusive moms och postförskottsavgift inom Sverige.

Din beställning av behörighetskort är bindande. Om du inte hämtar ut ditt behörighetskort inom den tid du har fått meddelad från postombudet skickas försändelsen tillbaka till tillverkaren.

Om du vill ha behörighetskortet skickat till dig igen måste du meddela oss på Kammarkollegiet på e-post tot@kammarkollegiet.se

Det kostar då 430 kronor (271 kronor för det beställda kortet plus en avgift på 159 kronor som motsvarar de kostnader tillverkaren har haft för porto och administration).

Du är alltid skyldig att betala för den beställning du gjort. Det innebär att du kommer att få en faktura på 271 kronor även om du inte hämtar ut kortet respektive 430 kronor om du inte hämtar ut det andra gången.

Information som ingår i det färdiga behörighetskortet

Här har vi listat all information som finns på behörighetskortet:

 • om du är auktoriserad tolk eller registrerad som utbildad tolk
 • ett foto på dig (se krav på foto under rubriken Instruktion om fotot som du ska bifoga beställningen)
 • ditt tolknummer
 • ditt efternamn
 • ditt förnamn
 • vilket språk du är auktoriserad i och om du har speciell kompetens som rättstolk och/eller sjukvårdstolk alternativt vilken typ av utbildning och språk du har registrerat
 • giltighetstid
 • Kammarkollegiets logotyp
 • personnummer (på baksidan).

Vem kan beställa ett behörighetskort?

Du som är auktoriserad tolk kan beställa ett behörighetskort för varje språk som du har auktoriserats i.

Du som är registrerad som utbildad tolk kan beställa ett behörighetskort för varje språk och typ av utbildning som finns registrerad på dig.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-31