Det här händer efter tolkprovet

På den här sidan hittar du information om vad som händer efter att du skrivit tolkprovet.

Bedömning av skriftliga tolkprov

Med hjälp av språkexperter och sakkunniga kontrollerar vi att du uppfyller kraven på auktorisation. Under granskningen är du anonym för bedömarna.

Det skriftliga provet för auktorisation som tolk rättas i etapper. Först rättas dina svar för del 1 och del 2 av oss. De två delproven är sekretessbelagda och lämnas inte ut efter provtillfället. Du får resultatet redovisat per ämnesområde.

Om du får godkänt på del 1 och 2 granskar vi även del 3.

Du som skrivit provet för speciell kompetens inom rättstolkning eller sjukvårdstolkning får alla delprov rättade.

Du får provresultat inom två månader

Du får provresultatet inom två månader från provdagen. Du får då en kopia på det rättade terminologiprovet med post.

Det muntliga provet

Du som får godkänt i det skriftliga provet kallas till ett muntligt tolkprov. Det provet tar cirka tre timmar och äger rum i Stockholm. Det består av ett rollspel där du får tolka olika situationer som är vanliga för tolkar.

Rollspelen utförs inför en bedömningskommitté. Efteråt har du och bedömningskommittén ett samtal om tolkningsteknik och yrkesetik. Där får du också veta om ditt prov har blivit godkänd eller inte.

Vi prövar din lämplighet som tolk

Om du klarar auktorisationsprovet ska du även godkännas i vår så kallade redbarhetsprövning. Det innebär bland annat att vi kontrollerar utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister och Kronofogdemyndighetens utsökningsregister. Vi bedömer också om du är lämplig som auktoriserad tolk.

Diplom och behörighetskort

Efter prövningen fattar vi beslut. Om du blir auktoriserad får du ett diplom och kan beställa ett behörighetskort som visar att du är auktoriserad.

Beställ behörighetskort för tolk

Hur länge gäller auktorisationen?

Auktorisationen är giltig i fem år. Sedan måste du ansöka om förnyelse.

Ansök om förnyad auktorisation som tolk

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-04-05