Förbered dig inför auktorisationsprovet för tolkar (AT)

Innan du anmäler dig till tolkprovet rekommenderar vi att du går igenom våra lästips och gör övningsprovet. Genom att göra detta får du en uppfattning om vilken kunskapsnivå som krävs för att bli godkänd på provet.

Lästips

Här hittar du tips på böcker och webbplatser du kan läsa för att förbereda dig till tolkprovet.

Lästips inför tolkprovet

Provspecifikationer och svarshäften

Detaljerad beskrivning av vad provet innehåller:

Provspecifikation kunskapskrav för realiaprov Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

Provspecifikation prov i allmän språkfärdighet Pdf, 972.2 kB. (Pdf, 972.2 kB)

Testa dina kunskaper

Övningsprov

För att få godkänt resultat krävs inte bara goda språkkunskaper utan också stor kunskap om det svenska samhället och en god förståelse av hur till exempel vård och omsorg, arbetsmarknad, utbildning, rättsväsende och migration fungerar i Sverige.

Det skriftliga provet består av tre delprov: realiaprov (del 1), prov i allmän språkfärdighet i svenska (del 2) och ord- och terminologiprov från svenska till tolkspråket (del 3). Förbered dig genom att göra vårt övningsprov och se facit.

Proven kan skrivas ut och användas som förberedelse inför det riktiga provet.

Övningsprovet bygger på samma kunskapskrav som det riktiga provet. Provkonstruktörer och ämnesexperter har konstruerat alla frågor och uppgifter.

Övningsprovet är en bra förberedelse eftersom du kan testa på hur det är att genomföra det skriftliga provet. Du får en möjlighet att öva på hur du bäst läser frågorna och svarsalternativen och hur du fyller i svaren inom den utsatta tiden på 60 minuter för varje delprov.

Observera att övningsprovet bara är ett exempel. I det skarpa provet kommer du att få andra frågor.

Del 1: Övningsprov i realia Pdf, 807.3 kB. (Pdf, 807.3 kB)

Del 2: Övningsprov i språkfärdigheter i svenska Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Del 3: Övningsprov i ord och terminologi från svenska till tolkspråket Pdf, 259.2 kB. (Pdf, 259.2 kB)

Gamla prov

Del 1 och del 2 är sekretessbelagda. Det enda du har möjlighet att se är terminologiprovet, del 3.

Terminologiprov vårterminen 2020 Pdf, 356.8 kB. (Pdf, 356.8 kB)

Terminologiprov höstterminen 2019 Pdf, 288.8 kB. (Pdf, 288.8 kB)

Terminologiprov vårterminen 2019 Pdf, 246.5 kB. (Pdf, 246.5 kB)

Terminologiprov höstterminen 2018 Pdf, 249.9 kB. (Pdf, 249.9 kB)

Terminologiprov vårterminen 2018 Pdf, 256.1 kB. (Pdf, 256.1 kB)

Förbered dig inför tolkprov för speciell kompetens

Är du auktoriserad tolk och funderar på att söka till provet för speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk?

Testa om du har de förkunskaper som krävs

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-03-27