Förbered dig inför tolkprov för speciell kompetens

Innan du anmäler dig till något av tolkproven för att få speciell kompetens som rätts- eller sjukvårdstolk rekommenderar vi att du förbereder dig med att gå igenom våra lästips och titta på gamla prov. Genom att göra detta får du en uppfattning om vilken kunskapsnivå som krävs för att bli godkänd på provet.

Det här provet riktar sig till dig som redan är auktoriserad som tolk och som har särskilt goda ämneskunskaper inom juridik eller hälso- och sjukvård.

Lästips

Här hittar du tips på böcker och webbplatser du kan läsa för att förbereda dig till tolkprovet.

Lästips inför tolkprovet

Gamla rättstolkningsprov

Att gå genom gamla prov är en bra förberedelse eftersom du kan testa på hur det är att genomföra det skriftliga provet. Du får en möjlighet att öva på hur du bäst läser frågorna och hur du fyller i svaren inom den utsatta tiden på tre timmar.

Observera att i det skarpa provet kommer du att mötas av andra frågor.

Gamla realiaprov

Realiaprov vårterminen 2020 Pdf, 205.7 kB. (Pdf, 205.7 kB)

Realiaprov höstterminen 2019 Pdf, 208.5 kB. (Pdf, 208.5 kB)

Realiaprov vårterminen 2019 Pdf, 167.2 kB. (Pdf, 167.2 kB)

Realiaprov höstterminen 2018 Pdf, 98.8 kB. (Pdf, 98.8 kB)

Realiaprov vårterminen 2018 Pdf, 96.3 kB. (Pdf, 96.3 kB)

Gamla terminologiprov

Terminologiprov vårterminen 2020 Pdf, 168.5 kB. (Pdf, 168.5 kB)

Terminologiprov höstterminen 2019 Pdf, 168.8 kB. (Pdf, 168.8 kB)

Terminologiprov vårterminen 2019 Pdf, 84.3 kB. (Pdf, 84.3 kB)

Terminologiprov höstterminen 2018 Pdf, 85.1 kB. (Pdf, 85.1 kB)

Terminologiprov vårterminen 2018 Pdf, 84.9 kB. (Pdf, 84.9 kB)

Gamla sjukvårdstolkningsprov

Att gå genom gamla prov är en bra förberedelse eftersom du kan testa på hur det är att genomföra det skriftliga provet. Du får en möjlighet att öva på hur du bäst läser frågorna och hur du fyller i svaren inom den utsatta tiden på tre timmar.

Observera att i det skarpa provet kommer du att mötas av andra frågor.

Gamla realiaprov

Realiaprov höstterminen 2019 Pdf, 213.5 kB. (Pdf, 213.5 kB)

Realiaprov vårterminen 2019 Pdf, 154.3 kB. (Pdf, 154.3 kB)

Realiaprov höstterminen 2018 Pdf, 159.8 kB. (Pdf, 159.8 kB)

Realiaprov vårterminen 2018 Pdf, 96.7 kB. (Pdf, 96.7 kB)

Gamla terminologiprov

Terminologiprov höstterminen 2019 Pdf, 168.9 kB. (Pdf, 168.9 kB)

Terminologiprov vårterminen 2019 Pdf, 224.8 kB. (Pdf, 224.8 kB)

Terminologiprov höstterminen 2018 Pdf, 130.5 kB. (Pdf, 130.5 kB)

Terminologiprov vårterminen 2018 Pdf, 85.9 kB. (Pdf, 85.9 kB)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-05-29