Förbered dig inför tolkprov för speciell kompetens

Här kan du som funderar på att söka till provet för speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk förbereda dig och säkerställa att du har den kunskapsnivå som krävs för att klara provet.

Upplägg på prov för att få speciell kompetens

Skriftligt prov

Först testas dina kunskaper inom juridik eller sjukvård med ett skriftligt prov. Det skriftliga provet är uppdelat i:

 1. Realia (del 1)
  Realiaprovet består av 25 frågor inom juridik eller hälso- och sjukvård. Gränsen för godkänt resultat på realiaprovet är 60 poäng av 75 möjliga.

 2. Terminologi (del 2)
  Terminologiprovet består av 100 termer inom juridik eller hälso- och sjukvård som ska översättas från svenska till tolkspråket. Gränsen för godkänt är 255 poäng av 300. Om du redan är auktoriserad rätts- eller sjukvårdstolk och skriver prov i ett annat språk behöver du bara göra del 2.

Skrivtiden är tre timmar. Under skrivtiden får du inte använda några hjälpmedel. 

Muntligt prov

Om du klarar det skriftliga provet kallas du till ett muntligt prov. Där testas dina praktiska färdigheter i form av rollspel.

Rollspelen görs så autentiskt som möjligt och du ska agera precis som i en vanlig tolkningssituation. Det kan till exempel vara ett polisförhör, ett läkarbesök eller ett möte på Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Rollspelet görs så autentiskt som möjligt och du ska agera precis som i en vanlig tolkningssituation. Du får använda vanliga hjälpmedel som dator, ordböcker, penna och papper.

Provet beräknas ta cirka 3 timmar och äger rum i Stockholm. Kallelse skickas ut cirka tre veckor före.

Rollspelen utförs inför en bedömningskommitté. Efteråt har du och bedömningskommittén ett samtal om tolkningsteknik och yrkesetik. Där får du också veta om du har blivit godkänd eller inte.

Så här går rollspelsbedömningen tillPDF

Förberedelser inför provet i rättstolkning

Om du redan är auktoriserad rättstolk och skriver prov i ett annat språk behöver du bara göra det muntliga provet, del 2.

Gamla realiaprov

Realiaprov höstterminen 2018PDF

Realiaprov vårterminen 2018PDF

Realiaprov 2017PDF

Realiaprov 2016PDF

Gamla terminologiprov

Terminologiprov vårterminen 2018PDF

Terminologiprov höstterminen 2018PDF

Terminologiprov vårterminen 2017PDF

Terminologiprov höstterminen 2017PDF

Terminologiprov 2016PDF

Muntligt prov

I det muntliga provet ingår den här momenten:

 • Ett rollspel där du ska tolka i ett tvistemål.
 • Ett rollspel där du ska tolka i ett brottmål.
 • Prima vista-tolkning där du muntligen översätter en skriftlig handling från svenska till målspråket. Det kan till exempel handla om delar av en dom, rättsintyg, förhörsprotokoll, sakkunnigutlåtanden eller handlingar som utgör skriftlig bevisning i ett tvistemål med mera. Texten innehåller cirka 300 ord och du får tio minuter på dig att förbereda dig efter att du har fått texten i din hand.

Förberedelser inför provet i sjukvårdstolkning

Gamla realiaprov

Realiaprov höstterminen 2018PDF

Realiaprov vårterminen 2018PDF

Realiaprov 2017PDF

Realiaprov 2016PDF

Gamla terminologiprov

Terminologiprov höstterminen 2018PDF

Terminologiprov vårterminen 2018PDF

Terminologiprov 2017PDF

Terminologiprov 2016PDF

Muntligt prov

I det muntliga provet ingår den här momenten:

 • Tolkning i en vårdsituation som avser kroppslig sjukdom (rollspel)
 • Tolkning i en vårdsituation som avser psykiatriskt eller socialmedicinskt sjukdomsfall (rollspel)

Praktisk information inför och efter provet

Det är en hel del praktiska förberedelser inför provet. Ta reda på vad du behöver göra och tänka på innan du gör provet och vad du behöver ta med dig till provet.

Praktiska instruktioner inför tolkprovet

Lästips inför provet

När du väl skrivit provet dröjer det två månader innan du får besked om du blivit godkänd eller inte. Om du blir godkänd gör vi en redbarhetsprövning.

Det här händer efter att du skrivit provet

Har du dyslexi eller synnedsättning?

I februari varje år erbjuder vi anpassade prov i Stockholm.

Tolkprov för dig med dyslexi eller synskada

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Personuppgifter
Återkoppling via