Förbered dig inför tolkprovet

Auktorisationsprovet för tolkar är ett yrkesprov. Provet är öppet för alla, men riktar sig till dig som är erfaren och utbildad tolk med mycket goda språkkunskaper och god ämneskunskap inom de områden som tolkar möter i sitt arbete.

Innan du anmäler dig till provet rekommenderar vi dig att gå igenom de här stegen för att försäkra dig om att du har tillräckliga kunskaper för att klara provet.

Testa att du har de kunskaper som krävs för att klara provet

För att få godkänt resultat krävs inte bara goda språkkunskaper utan också stor kunskap om det svenska samhället och en god förståelse av hur till exempel vård och omsorg, arbetsmarknad, utbildning, rättsväsende och migration fungerar i Sverige.

Provet är uppbyggt i två steg:

  1. Först testas dina kunskaper i ett skriftligt prov. Det skriftliga provet består av sammanlagt tre delprov som är uppdelade i två etapper.
  2. I den första etappen skriver du del 1 Realia och del 2 Språkfärdighet i svenska. Du måste få godkänt i del 1 och del 2 för att bli kallad till att skriva del 3 Terminologiprov.
  3. Om ditt skriftliga prov blir godkänt testas dina praktiska färdigheter i ett muntligt prov.

Gå igenom gamla prov och testa dina kunskaper

Övningsprov

Det skriftliga provet består av tre delar: realiaprov (del 1), prov i allmän språkfärdighet i svenska (del 2) och ord- och terminologiprov från svenska till tolkspråket (del 3).

Här kan du förbereda dig inför tolkprovet genom att göra vårt övningsprov och se facit.

Provet kan skrivas ut och användas som förberedelse inför det riktiga provet.

Övningsprovet bygger på samma kunskapskrav som det riktiga provet. Provkonstruktörer och ämnesexperter har konstruerat alla frågor och uppgifter.

Övningsprovet är en bra förberedelse eftersom du kan testa på hur det är att genomföra det skriftliga provet. Du får en möjlighet att öva på hur du bäst läser frågorna och svarsalternativen och hur du fyller i svaren inom den utsatta tiden på 60 minuter för varje delprov.

Observera att övningsprovet bara är ett exempel. I det skarpa provet kommer du att mötas av andra frågor.

Gamla prov

Terminologiprov höstterminen 2018PDF

Terminologiprov vårterminen 2018PDF

Terminologiprov höstterminen 2017PDF

Terminologiprov vårterminen 2017PDF

Övningsprov

Del 1: Övningsprov i realiaPDF

Del 2: Övningsprov i språkfärdigheter i svenskaPDF

Del 3: Övningsprov i ord och terminologi från svenska till tolkspråketPDF

Provspecifikationer och svarshäften

Provspecifikation kunskapskrav för realiaprovPDF

Provspecifikation prov i allmän språkfärdighetPDF

Svarshäfte del 1 RealiaPDF

Svarshäfte del 2 SpråkfärdighetPDF

Vill du ta del av äldre prov

Kontakta oss om du vill begära ut äldre prov, provspecifikationer och svarshäften: tot@kammarkollegiet.se

Gör ett självtest i realiakunskaper

Självtestet består av 15 frågor. Frågorna slumpas fram från vår frågebank. Klicka på länken för att starta testet. Lycka till!

Självtest i realiakunskaper

Gå igenom lästipsen

Här hittar du tips på böcker och webbplatser du kan läsa för att förbereda dig till tolkprovet.

Lästips inför tolkprovet

Har du dyslexi eller synnedsättning?

I februari varje år erbjuder vi anpassade prov i Stockholm.

Tolkprov för dig med dyslexi eller synskada

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-04-29