Självtest i realiakunskaper

En kontakttolk arbetar för samhällets behov. Utöver de tolkningstekniska och språkliga färdigheterna mäter auktorisationsprovet teoretiska kunskaper inom de ämnesområden som den yrkesverksamma tolken möter i sin vardag.

Ämnesområden:

  • Samhällsfrågor
  • Sjukvård
  • Arbetsmarknad och utbildning
  • Vardagsjuridik
  • Migration

Fråga 1

Vilken uppgift har riksdagens utskott?

Fråga 1 av 15

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-14