Tolkprov för dig med dyslexi eller synskada

Har du dyslexi eller en synskada? Då kan du ansöka om att göra ett anpassat tolkprov. Vi ordnar anpassade prov i februari varje år och du kan ansöka oavsett vilket tolkspråk du har. Provet äger rum hos oss på Kammarkollegiet i Stockholm.

Så här går det anpassade tolkprovet till

Du får använda en dator som har ett särskilt program för skärmläsning. Vi använder programmet NVDA. Frågorna i del 1 och del 2 är belagda med sekretess. Därför måste du göra de delarna på våra datorer. Du kan också välja att fylla i svarshäftena för del 1 och del 2 för hand.

Del 3 kan du skriva på din egen dator där du har egna hjälpmedel. Du kan också välja att skriva den delen för hand. Du får inte använda internet, ordlista, lexikon eller grammatik- och rättstavningskontroll.

Du får 15 minuter extra per del. Det innebär att du har 75 minuter på dig att svara på frågorna i varje del, i stället för 60 minuter.

Mer om skärmläsaren NVDA länk till annan webbplats

Du måste skicka med intyg om dyslexi eller synskada

För att du ska kunna söka till provet behöver du ett intyg som visar att du har dyslexi eller en synskada. Du laddar upp intyget i samband med att du gör din ansökan.

Om du har dyslexi behöver du ett intyg från en legitimerad logoped. Intyget ska visa att du har genomgått en fullständig utredning av din totala språkliga kompetens. För att ansöka krävs det att du har diagnosen F81.0 specifik lässvårighet, ibland med tillägget specifika läs- och skrivsvårigheter.

Om du har en synskada behöver du ett intyg från en syncentral.

Intyget måste vara utfärdat i Sverige. Utländska intyg godkänns inte.

Anpassning vid prov

För att bli godkänd på tolkprovet krävs det att du har mycket goda kunskaper i båda språkens ordförråd, grammatik och uttrycksmöjligheter. Arbetet som tolk kräver dessutom att du har god läsförståelse och skrivkunnighet. Därför erbjuder vi inte samma typ av anpassning som vid andra typer av prov och studier.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-03