Hitta tolk i vårt register

Här kan du söka efter en auktoriserad tolk eller en utbildad tolk.

Observera att vi på Kammarkollegiet inte förmedlar några tolktjänster. Du kontaktar själv tolken som du vill anlita.

Information för dig som är tolk

Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

Vår rekommendation när du ska anlita en tolk

I samband med att du ska beställa en tolk rekommenderar vi dig att:

  1. Begära legitimation och behörighetskort för att säkerställa tolkens identitet och kompetensnivå. Om tolkning sker via telefon begär motsvarande säker identifiering.
  2. Kontrollera om tolken är auktoriserad eller registrerad som utbildad tolk. Tolknummer, språk och kompetensnivå hittar du i vårt tolkregister. Om tolken saknas i webbregistret, ring eller mejla oss för mer information.
  3. På förekommen anledning vill vi be dig säkerställa att all information från Kammarkollegiet kommer från mejladresser som slutar på @kammarkollegiet.se och inget annat.

Förkortningar för olika kompetensnivåer

Kammarkollegiet rekommenderar enhetliga förkortningar av kompetensnivåer för tolkar i hela branschen.

Kammarkollegiet och Domstolsverket delar in tolkar på det här sättet:

  • RT – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med bevis om speciell kompetens som rättstolk
  • ST – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk
  • AT – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk
  • UT – av Kammarkollegiet registrerad utbildad tolk
  • ÖT – övrig tolk

Det är Kammarkollegiets uppdrag att bedöma om ett utbildningsbevis berättigar till registrering som utbildad tolk (UT).

Tolkar som ansökt om registrering som utbildad tolk eller som godkänts vid Kammarkollegiets auktorisationsprov för tolkar, finns sökbara i vårt webbregister. Ett fåtal auktoriserade tolkar saknas i webbregistret eftersom de inte samtyckt till publiceringen på nätet. För att verifiera dessa tolkars kompetens och uppgifter ber vi er kontakta oss.

Skillnad mellan utbildad och auktoriserad tolk

En auktoriserad tolk har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet. I vissa språk finns det auktoriserade tolkar med speciell kompetens som rättstolk och sjukvårdstolk.

En utbildad tolk har genomgått en sammanhållen tolkutbildning på universitet eller inom folkbildningen med stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Välj språk
Välj kompetenser
Hela Sverige
Välj språk, kompetens eller område ovan för att söka