Nytt upplägg för det skriftliga auktorisationsprovet för tolkar

Från och med september 2019 kommer den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar att ha ett nytt upplägg för hur provet ska genomföras.

Auktorisationsprovet för tolkar - två etapper och tre delprov vid det skriftliga provet

Den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar kommer från och med september 2019 att få ett nytt upplägg vilket innebär att provet kommer att hållas i två etapper.

Den 11 september 2019 sker etapp 1 och då genomförs del 1 Realia och del 2 Språkfärdighet i svenska. Du måste få godkänt i del 1 och del 2, för att bli kallad till att skriva del 3 Terminologiprov. Du som går vidare till etapp 2 kommer att informeras per e-post senast den 2 oktober 2019.

Du kan ansöka om att delta i auktorisationsprovet i Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm och Sundsvall.

Etapp 1 - delprov 1 och delprov 2

Onsdag den 11 september 2019
Registrering börjar kl.12.15
Skrivtid för provet: 13.00 - 15.20

Etapp 2 - delprov 3

Onsdag 9 oktober 2019
Registrering börjar kl.12.30
Skrivtid för provet: 13.00-14.00

Skriver du provet i teckenspråk eller är du redan auktoriserad tolk?

Du som skriver auktorisationsprovet i teckenspråk deltar endast i etapp 1. Du som redan är auktoriserad tolk i ett språk och skriver provet i ett annat språk deltar endast i etapp 2.

Till ansökan för auktorisationsprovet. Ansökan är öppen 1 - 30 april.

Prov för att bli rätts- eller sjukvårdstolk

Du som redan är auktoriserad tolk kan ansöka om speciell kompetens som rätts- eller sjukvårdstolk. Proven ges den 12 september 2019 i Göteborg, Lund och Stockholm.

Prov för rättstolk

Torsdag den 12 september 2019
Registrering börjar kl.08.15
Skrivtid för provet: 09.00 - 12.00

Till ansökan för rättstolk. Ansökan är öppen 1 - 30 april.

Prov för sjukvårdstolk

Torsdag den 12 september 2019
Registrering börjar kl.12.15
Skrivtid för provet: 13.00 - 16.00

Till ansökan för sjukvårdstolk. Ansökan är öppen 1 - 30 april.

Etappvis rättning nyhet vid höstens prov för speciell kompetens som rätts- och sjukvårdstolk

Höstens skriftliga prov för auktorisation för rätts- och sjukvårdstolk kommer att rättas i två etapper. Realiaprovet (del 1) rättas först, vid godkänt resultat rättas även termprovet (del 2).

Mer information om auktorisationsprovet för tolkar

Ansökan till höstens auktorisationsprov för tolkar är öppen för alla språk. När ansökningstiden har gått ut beslutar Kammarkollegiet vilka språk och vilka provorter som blir aktuella för höstens prov.

Auktorisationsprovet för tolkar är ett kvalificerat yrkesprov och en kvalitetsstämpel för din kompetens.

Förbered dig genom att ta del av tidigare prov och praktisk information om provet.

Till ansökan för auktorisationsprovet.