Praktiska instruktioner inför tolkprovet

Här har vi samlat all praktisk information i samband med att du söker till tolkprovet. Om du förbereder dig innan du söker får du en klar bild av om din kunskaps- och erfarenhetsnivå räcker för att få godkänt på provet. Du får även nödvändig information om hur själva provdagen ser ut och vad som händer efter provet.

Testa att du har tillräckliga kunskaper innan du skickar in ansökan

Vi rekommenderar dig att testa om du har den kunskaps- och erfarenhetsnivå som krävs för att få godkänt på provet.

Förbered dig inför auktorisationsprovet som tolk

Ansök och betala ansökningsavgift

När du har gjort alla våra tester och förstår vad som krävs för att klara tolkprovet är det dags att skicka in en ansökan.

Du betalar ansökningsavgiften på 2 300 kronor i samband med att du skickar in ansökan. Om du väljer att inte göra provet återbetalar vi inte avgiften.

Sök till auktorisationsprovet som tolk

Sök till provet i rättstolkning

Sök till provet i sjukvårdstolkning

Ansök om auktorisation med kvalifikationer från annat land

Ansök om förnyad auktorisation

Vi prövar endast fullständiga ansökningar. Det betyder att du måste skicka in en skriftlig ansökan, ett personbevis och även betala ansökningsavgiften så att den är Kammarkollegiet tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Din ansökan är bindande. När du har skickat in en ansökan och betalat in ansökningsavgiften godkänner du att vi tar upp din ansökan om auktorisation för prövning.

Det här händer när du skickat in ansökan

Ett par veckor innan provdagen får du en kallelse med information om provet per post. Läs noggrannt igenom allt.

Om provdagen

På provdagen ska du ta med dig:

  • legitimation
  • en signerad provinformation
  • blyertspenna och sudd.

Inför varje delprov delar provvakterna ut ett fråge- och ett svarshäfte till dig. Frågehäftet innehåller provuppgifterna och i svarshäftet fyller du i dina svar. Det är mycket viktigt att du läser instruktionerna för varje delprov noga. Instruktionerna finns på svarshäftets framsida.

Frågehäftet till del 1 och 2 är sekretessbelagt. Därför lämnar vi inte ut det.

Skrivtiden är 60 minuter för varje delprov. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Det här händer när du skrivit provet

Orter där du kan göra det skriftliga tolkprovet

Det finns möjlighet att göra det skriftliga provet på flera platser i Sverige:

  • Göteborg
  • Linköping
  • Lund
  • Luleå
  • Sundsvall
  • Stockholm

Har du dyslexi eller synnedsättning?

I februari varje år erbjuder vi anpassade prov i Stockholm.

Tolkprov för dig med dyslexi eller synskada

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-04-05