Registrera dig som utbildad tolk

Är du utbildad tolk? Om du har gått vissa tolkutbildningar kan du ansöka om att ingå i registret över utbildade tolkar. Du har också möjlighet att beställa ett behörighetskort.

Tänk på att ha det här till hands när du söker

  • Kopia av utbildnings- eller valideringsbeviset. Kopian ska vara vidimerad av behörig utbildningsanordnare. Det innebär att en person från utbildningsanordnaren intygar att kopian överensstämmer med deras original. Datum, namnförtydligande och kontaktuppgifter ska anges. Genomför vidimeringen i anslutning till ansökningstillfället. Datumet för vidimering får inte vara äldre än sex månader.
  • Personbevis, det beställer du från www.skatteverket.se
    Ange ändamål: yrkeslegitimation eller ansökan.

Handläggningstid

Vi handlägger din ansökan inom två månader.

Krav för att få ingå i registret över utbildade tolkar

Tolkar som inte är auktoriserade, men som har genomgått viss tolkutbildning kan vara med i vårt register över utbildade tolkar.

Här kan du se vilka utbildningar som kvalificerar dig att ingå i tolkregistret

Har du inte gått någon av dessa utbildningar men har motsvarande kunskaper? Då kan du begära att få dina kunskaper validerade hos den som är ansvarig för utbildningen som du vill bli validerad mot. Validering innebär att du får ett bevis på att du har motsvarande kunskaper som utbildningens innehåll. När du har fått en validering kan du ansöka om att bli registrerad som utbildad tolk.

Bli tolk.nu för information om tolkutbildning inom folkbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tolk- och översättarinstitutet på Stockholms universitet, som ansvarar för tolkutbildningen inom högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för yrkeshögskolan, som ansvarar för tolkutbildning inom folkbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En tolkutbildning per språk

Du kan inte registrera flera utbildningar i samma språk. Du kan däremot registrera dig som utbildad tolk i flera språk.

Vill du registrera dig som tolk för flera språk?

Om du vill registrera dig som tolk i flera språk ska du fylla i en ansökan per språk.

Behöver du komplettera en tidigare ansökan?

Komplettera din ansökan genom att skicka kompletteringen till: tot@kammarkollegiet.se

Vill du ansöka om auktorisation som tolk?

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara auktoriserad är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk och att du är lämpad för yrket.

Ansökan om auktorisation som tolk

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-06-03