Att förlänga din registrering som utbildad tolk

En registrering som utbildad tolk gäller i fem år och går ut vid halv- eller helårsskiftet. Du som har en registrering som löper ut den 30 juni 2021 kan nu ansöka om förlängning.

Ansökan är öppen

Här kan du ansöka om att förlänga din registrering som utbildad tolk. Du ska bifoga en vidimerad kopia av ditt utbildningsbevis när du ansöker om en förlängning. Datumet för vidimering får inte vara äldre än sex månader. Ansökan är öppen till och med 30 juni 2021.

Handläggningstid

Vi handlägger din ansökan inom en månad från det att din ansökan är komplett. När du har fått din registrering förlängd kan du beställa ett nytt behörighetskort.

Behörighetskort

Behörighetskort för tolk med registrerad utbildning har samma giltighetstid som registreringen. Om du lämnar in din ansökan om förlängning i god tid hinner du, när du har fått din registrering förlängd, beställa ett nytt behörighetskort innan det gamla löper ut.

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-07