Samtliga auktorisationer som tolk

Auktorisationsprovet för tolkar är ett yrkesprov som är öppet för alla, men riktar sig till dig som är erfaren och utbildad tolk. Du som redan är auktoriserad kan anmäla dig till prov för att få speciell kompetens som sjukvårdstolk eller rättstolk. Du som är auktoriserad i annat land kan ansöka för att få en svensk auktorisation.

Prov för dig som ännu inte är auktoriserad tolk

Auktorisationsprov för tolkar

Om du ännu inte är auktoriserad och vill påbörja processen mot en auktorisation som tolk börjar du med att ansöka om grundauktorisationen (AT).

Ansök om auktorisation som tolk

Prov för dig som redan är auktoriserad

Prov i rättstolkning

Du som har auktoriserats som tolk och vill arbeta som tolk inom rättsväsendet kan ansöka om att göra provet för att få speciell kompetens som rättstolk.

Ansök om speciell kompetens som rättstolk

Prov i sjukvårdstolkning

Du som har auktoriserats som tolk och vill arbeta som tolk inom sjukvården kan ansöka om att göra provet för att få speciell kompetens som sjukvårdstolk.

Ansök om speciell kompetens som sjukvårdstolk

Förnya din auktorisation

Har det gått fem år sedan du auktoriserades? Då är det dags att förnya din auktorisation. Kontakta oss även om du vill att din auktorisation ska upphöra.

Förnya din auktorisation som tolk

Ansök om auktorisation med yrkeskvalifikationer från annat land

Är du auktoriserad tolk i annat EU- eller EES-land? Då kan du ansöka om att även bli auktoriserad i Sverige. Auktorisationen ska avse kombinationen svenska och ett annat språk.

Ansök med kvalifikationer från annat land

Om tolkprovet våren 2021

På grund av den pågående pandemin med Covid-19 kan Kammarkollegiet inte genomföra den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar som planerat. Provet för auktorisation som tolk och provet för speciell kompetens som sjukvårdstolk som skulle ha ägt rum i september flyttas fram till våren 2021.

Du som skulle ha skrivit tolkprov i september 2020 kommer att kunna delta i det skriftliga provet under våren 2021. Provet äger rum den 9 mars 2021.

Du som har dyslexi eller en synskada och vill skriva tolkprovet den 9 mars 2021 kan ansöka mellan den 1 och 31 oktober 2020 om att delta i provet. Ansökan är endast öppen för dig som behöver anpassning.

Vi kommer inte att öppna för ytterligare ansökningar till vårens prov.

Vi återkommer senare under vintern med mer information om i vilka språk och specialistkompetenser som det kommer vara möjligt att ansöka till under 2021.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-10-01