Bilagor och avgift vid tolkauktorisation

Ta reda på vilka dokument du ska bifoga din ansökan om auktorisation och hur du går till väga för att betala ansökningsavgiften.

Din ansökan är bindande. När du har skickat in en ansökan och betalat in ansökningsavgiften godkänner du att vi tar upp din ansökan om auktorisation för prövning.

Dokumenten som du ska bifoga din ansökan

Auktorisationsprovet som tolk

Personbevis (för yrkeslegitimation) från Skatteverket.

Speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk

Personbevis (för yrkeslegitimation) från Skatteverket.

Förnyad auktorisation som tolk

  • Underlag som visar i vilken omfattning du varit verksam som tolk eller arbetat med annan språklig verksamhet.
  • Personbevis (för yrkeslegitimation) från Skatteverket.

Yrkeskvalifikationer från annat land

  • Personbevis eller motsvarande utfärdat i det land där du är bosatt.
  • Registerutdrag från det land där du är bosatt som visar om du har dömts till påföljd för brott.
  • Registerutdrag från det land där du är bosatt som visar om du har indrivningsbara skulder.
  • Förvaltarfrihetsintyg utfärdat av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige ska överförmyndaren i Stockholm utfärda intyget.
  • Bestyrkt kopia av bevis eller intyg för att styrka dina yrkeskvalifikationer.

Bilagorna ska vara skrivna på eller översatta till svenska av en auktoriserad översättare.

Ansökningsavgift

Betala ansökningsavgiften 2 900 kronor till bankgiro 126-7152.

Om du betalar ansökningsavgiften från utlandet anger du:

BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503.

Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.

Om du förnyar din auktorisation, skriv "FV20, ditt personnummer och ditt namn" som meddelande vid inbetalning oavsett om du betalar från Sverige eller från utlandet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-27