Det här händer efter tolkprovet

När du har gjort det skriftliga provet bedöms det av språkbedömare och sakkunniga. Du får resultatet inom två månader från provdagen. Om du blivit godkänd blir du kallad till det muntliga provet. Om du blir godkänd i det muntliga provet gör vi en redbarhetsprövning och bedömer din lämplighet som tolk.

Bedömning av skriftliga tolkprov

De skriftliga proven rättas i etapper.

Vid det skriftliga provet för auktorisation som tolk (AT) rättas först dina svar för del 1 och 2 av oss på Kammarkollegiet. Frågorna är sekretessbelagda och därför lämnar vi inte ut dem efter provtillfället. Du får ditt resultat redovisat per ämnesområde.

Om du får godkänt på del 1 och 2 rättas även del 3. Del 3 bedöms av språkbedömare och du får en kopia på provet. Under bedömningen är du anonym för bedömarna.

För dig som skrivit provet för speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk bedöms del 1 först av sakkunniga. Om du får godkänt resultat på del 1 bedöms även del 2 av språkbedömare. Under granskningen är du anonym för bedömarna.

Du får provresultat inom två månader

Du får provresultatet inom två månader från provdagen.

Det muntliga provet

Du som får godkänt i det skriftliga provet kallas till ett muntligt tolkprov. Det provet tar cirka tre timmar och äger rum i Stockholm. Det består av rollspel där du får tolka olika situationer som är vanligt förekommande för tolkar.

Rollspelen utförs inför en bedömningskommitté. I provet för auktorisation som tolk har du och bedömningskommittén även ett samtal om tolkningsteknik och yrkesetik.

När du har genomför det muntliga provet får du veta om ditt prov har blivit godkänt.

Om ditt muntliga prov inte blir godkänt

Om ditt muntliga prov inte blir godkänt behöver du inte göra om det skriftliga provet om du gör en ny ansökan om auktorisation inom två år från det skriftliga provtillfället. Ditt skriftliga provresultat kan tillgodoräknas en gång vid en ny ansökan.

Vi prövar din lämplighet som tolk - redbarhetsprövning

Om du klarar auktorisationsprovets alla delar ska du även godkännas i en så kallad redbarhetsprövning. Det innebär bland annat att vi kontrollerar utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister och Kronofogdemyndighetens utsökningsregister. Vi bedömer därefter om du är lämplig att arbeta som tolk.

Du behöver även lämna in ett förvaltarfrihetsbevis som visar att du inte har någon förvaltare. Förvaltarfrihetsbeviset beställer du från överförmyndaren i din kommun eller stadsdelsnämnd efter att du har blivit godkänd på det muntliga provet.

Diplom, behörighetskort och tolkregister

Efter redbarhetsprövningen fattar vi beslut. Om du blir auktoriserad, eller får bevis om speciell kompetens, får du ett diplom och kan beställa ett behörighetskort som visar din tolkkompetens.

Du kommer även att ingå i vårt tolkregister som är sökbart och tillgängligt för allmänheten på Kammarkollegiets webbplats.

Hur länge gäller auktorisationen?

Auktorisationen är giltig i fem år. Sedan måste du ansöka om förnyelse.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-08-11