Tolkprov för dig med dyslexi eller synskada

Har du dyslexi eller en synskada? Då kan du ansöka om att göra ett anpassat tolkprov. Vi ordnar anpassade prov varje vår och du kan ansöka oavsett vilket tolkspråk du har. Provet äger rum hos oss på Kammarkollegiet i Stockholm.

Ansökan till tolkprovet för dig med dyslexi eller synskada

Ansökan till tolkprovet för dig med dyslexi eller synskada öppnar i december 2021.

Så här går det anpassade tolkprovet till

Du får använda en dator som har ett särskilt program för skärmläsning, förstoring av text, höga kontraster och anpassade färgscheman. Vi använder skärmläsaren NVDA.

Frågorna i del 1 och del 2 är belagda med sekretess. Därför måste du göra de delarna på våra datorer.

Del 3 kan du skriva på din egen dator med rätt teckenuppsättning för tolkspråket. Du får inte använda internet, ordlista, lexikon eller grammatik- och rättstavningskontroll.

Du får 15 minuter extra per del. Det innebär att du har 75 minuter på dig att svara på frågorna i varje del, i stället för 60 minuter.

Mer om skärmläsaren NVDA Länk till annan webbplats.

Du måste skicka med intyg om dyslexi eller synskada

För att du ska kunna söka till provet behöver du ett intyg som visar att du har dyslexi eller en synskada. Du laddar upp intyget i samband med att du gör din ansökan.

Om du har dyslexi behöver du ett intyg från en legitimerad logoped. Intyget ska visa att du har genomgått en fullständig utredning av din totala språkliga kompetens. För att ansöka krävs det att du har diagnosen F81.0 specifik lässvårighet, ibland med tillägget specifika läs- och skrivsvårigheter.

Om du har en synskada behöver du ett intyg från en syncentral.

Intyget måste vara utfärdat i Sverige. Utländska intyg godkänns inte.

Anpassning vid prov

För att bli godkänd på tolkprovet krävs det att du har mycket goda kunskaper i båda språkens ordförråd, grammatik och uttrycksmöjligheter. Arbetet som tolk kräver dessutom att du har god läsförståelse och skrivkunnighet. Därför erbjuder vi inte samma typ av anpassning som vid andra typer av prov och studier.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-23