Tolkprov för dig med funktionsnedsättning

Har du dyslexi, synnedsättning eller annan varaktig funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om att göra ett anpassat tolkprov. Vi ordnar anpassade prov varje vår och du kan ansöka oavsett vilket tolkspråk du har. Provet äger rum hos oss på Kammarkollegiet i Stockholm.

Ansökan om auktorisation 2022 - anpassat prov

Ansökan om auktorisation till våren 2022 är stängd.

Anpassning vid prov

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan Kammarkollegiet försöka anpassa provet eller provsituationen för dig och dina behov. En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara dyslexi, synnedsättning, rörelsehinder eller en annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Anpassningsåtgärderna ska vara rimliga utifrån din funktionsnedsättning, de praktiska förutsättningarna och våra kunskapskrav. Exempel på anpassningsåtgärder är förstoring av text och höga kontraster, skärmläsningsprogram och utökad skrivtid.

Vi erbjuder bara anpassade prov till dig som har en varaktig funktionsnedsättning, tillfällig skada eller sjukdom omfattas inte.

Du måste skicka med intyg om om varaktig funktionsnedsättning

För att du ska kunna söka till provet behöver du ett intyg som visar att du har en varaktig funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad vårdpersonal (till exempel läkare, psykolog eller logoped). Du laddar upp intyget i samband med att du gör din ansökan.

Om du har dyslexi behöver du ett intyg från en legitimerad logoped. Intyget ska visa att du har genomgått en fullständig utredning av din totala språkliga kompetens.

Om du har en synnedsättning behöver du ett intyg från en syncentral.

Intyget måste vara utfärdat i Sverige. Utländska intyg godkänns inte.

Datum för vårens tolkprov 2022

Det skriftliga tolkprovet anordnas den 29 mars i Stockholm.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-01-17