Sök tolk i vårt register

Här kan du söka efter en auktoriserad tolk eller en utbildad tolk. Observera att vi på Kammarkollegiet inte förmedlar några tolktjänster. Du kontaktar själv tolken som du vill anlita.

Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

Så här gör du när du anlitar en tolk

Du kontaktar själv den tolk du vill anlita.

Vi på Kammarkollegiet hjälper inte till att förmedla några tolktjänster utan tillhandahåller bara tolkregistret.

Rekommendationer

I samband med att du beställer en tolk rekommenderar vi att du:

  1. Begär legitimation och behörighetskort för att säkerställa tolkens identitet och kompetensnivå. Om tolkning sker via telefon begär motsvarande säker identifiering.
  2. Kontrollera om tolken är auktoriserad eller registrerad som utbildad tolk. Tolknummer, språk och kompetensnivå hittar du i vårt tolkregister. Om tolken saknas i webbregistret, ring eller mejla oss för mer information.

På förekommen anledning vill vi även be dig säkerställa att all information från Kammarkollegiet kommer från mejladresser som slutar på @kammarkollegiet.se och inget annat.

Förkortningar för olika kompetensnivåer

Vi rekommenderar enhetliga förkortningar av kompetensnivåer för tolkar i hela branschen.

Vi på Kammarkollegiet och Domstolsverket delar in tolkar på det här sättet:

RT – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med bevis om speciell kompetens som rättstolk

ST – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk

AT – av Kammarkollegiet auktoriserad tolk

UT – av Kammarkollegiet registrerad utbildad tolk

ÖT – övrig tolk

Det är vårt uppdrag att bedöma om ett utbildningsbevis berättigar till registrering som utbildad tolk (UT).

Skillnad mellan utbildad och auktoriserad tolk

En auktoriserad tolk har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet. I vissa språk finns det auktoriserade tolkar med speciell kompetens som rättstolk och sjukvårdstolk.

En utbildad tolk har genomgått en sammanhållen tolkutbildning på universitet eller inom folkbildningen med stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Välj språk
Välj kompetenser
Hela Sverige
Välj språk, kompetens eller område ovan för att söka