Speciell kompetens som rättstolk

Auktorisationsprovet för rättstolkar är ett yrkesprov. Det riktar sig till dig som redan är auktoriserad tolk och har särskilt goda ämneskunskaper inom juridik. Här kan du skicka in din ansökan, hitta information om vad provet innehåller och även få tips på hur du kan förbereda dig.

Ansökan är öppen för alla språk mellan 5 augusti – 5 september 2021. I oktober beslutar Kammarkollegiet vilka språk som blir aktuella för höstens prov.

Ta reda på vilka bilagor du ska bifoga din ansökan och hur du betalar ansökningsavgiften

Behörighet

Du måste vara auktoriserad tolk för att ansöka om att få bevis om speciell kompetens som rättstolk.

Om provet som ägde rum våren 2020

Om du har fått godkänt i det skriftliga provet (realia och terminologi) kallar vi dig till det muntliga provet.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-09