Speciell kompetens som rättstolk

Auktorisationsprovet för rättstolkar är ett yrkesprov. Det riktar sig till dig som redan är auktoriserad tolk och har särskilt goda ämneskunskaper inom juridik. Här kan du skicka in din ansökan, hitta information om vad provet innehåller och även få tips på hur du kan förbereda dig.

Ansökan om speciell kompetens som rättstolk 2021

Ansökan till höstens prov är stängd. I oktober beslutar Kammarkollegiet vilka språk som blir aktuella för höstens prov.

Har du en pågående ansökan om auktorisation?

Har du en pågående ansökan behöver du vänta på ett beslut från oss innan du kan ansöka på nytt i samma språk och kompetens. Du kan bara ha en pågående ansökan om auktorisation i samma språk och kompetens.

Om provet som ägde rum våren 2020

Om du har fått godkänt i det skriftliga provet (realia och terminologi) kallar vi dig till det muntliga provet.

Behörighet

Du måste vara auktoriserad tolk för att ansöka om att få bevis om speciell kompetens som rättstolk.

Datum för höstens tolkprov

Provet anordnas den 17 november 2021 i Göteborg och Stockholm.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-06