Speciell kompetens som sjukvårdstolk

Auktorisationsprov för sjukvårdstolkar är ett yrkesprov. Det riktar sig till dig som redan är auktoriserad tolk och har särskilt goda ämneskunskaper inom hälso- och sjukvård. Här kan du skicka in din ansökan, hitta information om provet och även få tips på hur du kan förbereda dig.

Vi återkommer senare under hösten med mer information om i vilka språk och specialistkompetenser som det kommer vara möjligt att ansöka till under 2021.

Ta reda på vilka bilagor du ska bifoga din ansökan och hur du betalar ansökningsavgiften

Behörighet

Du måste vara auktoriserad tolk för att ansöka om att få bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk.

Om tolkproven 2021

På grund av den pågående pandemin med Covid-19 kan Kammarkollegiet inte genomföra den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar som planerat. Provet för auktorisation som tolk och provet för speciell kompetens som sjukvårdstolk som skulle ha ägt rum i september flyttas fram till våren 2021.

Du som skulle ha skrivit tolkprov i september 2020 kommer att kunna delta i det skriftliga provet under våren 2021. Provet äger rum den 9 mars 2021.

Vi kommer inte att öppna för ytterligare ansökningar till vårens prov.

Vi återkommer senare under vintern med mer information om i vilka språk och specialistkompetenser som det kommer vara möjligt att ansöka till under 2021.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-10-05