Tolkprov för dig med funktionsnedsättning

Har du dyslexi, synnedsättning eller annan varaktig funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om att göra ett anpassat tolkprov. Vi ordnar anpassade prov varje vår och du kan ansöka oavsett vilket tolkspråk du har. Provet äger rum hos oss på Kammarkollegiet i Stockholm.

Ansökan om auktorisation 2023 - anpassat prov

Ansökan om auktorisation till våren 2023 är stängd.

Återbud

När du ansöker om auktorisation kallar vi dig till ett första provtillfälle. Om du inte kan delta behöver du meddela oss senast två veckor innan provdatumet. Vi kallar då dig till nästa provtillfälle i stället. Om du blir sjuk behöver du meddela oss så snart som möjligt, senast på provdagen. Behöver du lämna återbud kontaktar du oss på: tot@kammarkollegiet.se

Anpassning vid prov

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan Kammarkollegiet försöka anpassa provet eller provsituationen för dig och dina behov. En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara dyslexi, synnedsättning, rörelsehinder eller en annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Anpassningsåtgärderna ska vara rimliga utifrån din funktionsnedsättning, de praktiska förutsättningarna och våra kunskapskrav. Exempel på anpassningsåtgärder är förstoring av text och höga kontraster, skärmläsningsprogram och utökad skrivtid.

Vi erbjuder bara anpassade prov till dig som har en varaktig funktionsnedsättning, tillfällig skada eller sjukdom omfattas inte.

Du måste skicka med intyg om varaktig funktionsnedsättning

För att du ska kunna söka till provet behöver du ett intyg som visar att du har en varaktig funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av legitimerad vårdpersonal (till exempel läkare, psykolog eller logoped). Du laddar upp intyget i samband med att du gör din ansökan.

Om du har dyslexi behöver du ett intyg från en legitimerad logoped. Intyget ska visa att du har genomgått en fullständig utredning av din totala språkliga kompetens.

Om du har en synnedsättning behöver du ett intyg från en syncentral.

Intyget måste vara utfärdat i Sverige. Utländska intyg godkänns inte.

Har du en pågående ansökan om auktorisation?

Har du en pågående ansökan behöver du vänta på ett beslut från oss innan du kan ansöka på nytt i samma språk och kompetens. Du kan bara ha en pågående ansökan om auktorisation i samma språk och kompetens.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-01-17