Vattenskador

Utifrån den skadestatistik som vi på Kammarkollegiet har över anmälda skador, så ser vi att det är vanligt förekommande att myndigheterna drabbas av en viss typ av vattenskador. Vid många av de anmälda skadehändelserna har myndigheten saknat vattenfelsbrytare/vattenvakt. En sådan skulle mest troligt ha bidragit till att skadan antingen hade kunnat förhindrats eller att skadekostnaden hade blivit lägre.

En vattenfelsbrytare är en enkel och förhållandevis billig installation som ska sitta mellan vattenledningen och till exempel kaffemaskinen eller diskmaskinen.

Den fungerar på så vis att om slangen till maskinen går sönder så känner vattenfelsbrytaren av det förändrade vattentrycket och stryper därmed vattenflödet.

Den tekniska livslängden på en vattenslang för till exempel en kaffemaskin kan variera. Det är vanligt att leverantören/uthyraren av kaffemaskinen inte har något ansvar för anslutningen till maskinen, varför ansvaret att till exempel ha koll på vattenslangens funktionalitet hamnar på den som har valt att installera maskinen. Som en del i arbetet med att förhindra skador kan det därför även vara bra att kontrollera anslutningar till kaffemaskiner och diskmaskiner med mera.

Att installera en vattenfelsbrytare kostar från runt 500 kr + installationskostnad, vilket är en väldigt billig riskreducerande investering som vi rekommenderar samtliga myndigheter som inte redan har detta skydd att införskaffa.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-03