Vigselrätt

För att en vigsel ska vara giltig kräver lagen att den förrättas av en behörig vigselförrättare. Kammarkollegiet ger tillstånd till trossamfund att förrätta vigsel och förordnar vigselförrättare.

Samfund med vigselrätt

Samfund med vigselrätt

Här kan du se vilka samfund som har vigselrätt.

Ansök om tillstånd att förrätta vigsel

Ansök om tillstånd att förrätta vigsel

Här hittar du information om kraven för att ansöka om tillstånd att förätta vigsel och vad en ansökan ska innehålla.

Vanliga frågor om vigselrätt

Vanliga frågor om vigselrätt

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vigselrätt.