Viltvårdsfonden

Kammarkollegiet förvaltar Viltvårdsfonden. Det innebär att det är till oss du betalar din viltvårdsavgift. 

Kammarkollegiet lämnar löpande uppgifter till Naturvårdsverket om vilka som har betalat viltvårdsavgift. Naturvårdsverket sköter administrationen av jaktkort och regeringen beslutar om hur fondens medel får användas.

Betalning av viltvårdsavgiften

Viltvårdsavgiften ska betalas av den som jagar. Avgiften är 300 kr för ett jaktår, som löper under tiden 1 juli-30 juni.

Du kan betala direkt till Kammarkollegiets bankgirokonto 884-0043 (Betalningsmottagare: Kammarkollegiet). Ange som OCR ditt tiosiffriga svenska personnummer ååmmddxxxx omgivet av checksiffrorna 00 och 42. Exempel: 00ååmmddxxxx42.

Vill du betala på annat sätt eller är utländsk medborgare kan du gå in på Naturvårdsverkets webbplats och göra din betalning via Jägarregistret, där finns också mer information om jaktkort.

08 mars 2017