Viltvårdsfonden

Kammarkollegiet förvaltar Viltvårdsfonden. Det innebär att det är till oss du betalar din viltvårdsavgift. Kammarkollegiet lämnar löpande uppgifter till Naturvårdsverket om vilka som har betalat viltvårdsavgift. Naturvårdsverket sköter administrationen av jaktkort och regeringen beslutar om hur fondens medel får användas. Viltvårdsavgiften ska betalas av den som jagar. Avgiften är 300 kr för ett jaktår, som löper under tiden 1 juli-30 juni.

Betala viltvårdsavgiften på Naturvårdsverket.se (öppnas i nytt fönster)

08 oktober 2018