Nyheter

Aktuellt från Statens inköpscentral

Vilka förstudier och ramavtalsupphandlingar är aktuella? Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter. Läs mer i det senaste nyhetsbrevet, om vad som är på gång.

Aktuellt från Statens inköpscentral

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer februari 2017

Liksom andra aktörer på de finansiella marknaderna, inväntar vi tydligare besked från den amerikanske presidenten rörande inriktningen av finanspolitiken, regleringsändringar samt inte minst besked rörande frihandel. Dessa frågor bedömer vi vara mycket viktiga för det kommande årets utveckling. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer februari 2017

Försäkring för studenter på universitet och högskola

Studerande vid universitet eller högskola är försäkrade under skoltiden samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis.

Försäkring för studenter på universitet och högskola

Kammarkollegiet har tecknat ramavtal för städtjänster i Stockholms län

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har gjort en pilotupphandling för städtjänster i Stockholms län. För första gången finns ett statligt ramavtal på plats och om det faller väl ut planeras motsvarande ramavtal att upphandlas för övriga delar av landet.

Kammarkollegiet har tecknat ramavtal för städtjänster i Stockholms län

Etiska regler för tolkar och översättare

Det är viktigt att tolkar och översättare följer våra etiska regler. Dessa regler finns till för att information mellan exempelvis läkare och patient, polis och brottsoffer eller advokat och misstänkt förs över korrekt.  

 

Etiska regler för tolkar och översättare