Hitta auktoriserade tolkar och översättare, ansök om auktorisation som tolk eller översättare

Läs mer

Hitta försäkringar, försäkringsvillkor eller anmäl en försäkringsskada

Läs mer

Om din resa blir inställd eller avbruten kan du ansöka om ersättning

Läs mer

Hitta upphandlingar och ramavtal, bli ramavtalsleverantör och ta del av information om hur du avropar

Läs mer

Ansök om avstående av arv, anmäl dödsfall eller sök stöd ur Allmänna arvsfonden

Läs mer

Nyheter

Hammarskjölds Backåkra får överlåtas

Svenska turistföreningen, STF, som efter Dag Hammarskjölds bortgång ärvde gården Backåkra har hos Kammarkollegiet ansökt om att få överlåta gården. 

Hammarskjölds Backåkra får överlåtas

Efteranmälan till nästa auktorisationsprov för tolkar

Senast den 11 december 2015 kan du efteranmäla dig till auktorisationsprovet för tolkar respektive rättstolkar i februari 2016.

 

Efteranmälan till nästa auktorisationsprov för tolkar

Kammarkollegiet besökte Örebro och Uppsala

Den del av Kammarkollegiet som har hand om handläggning av ansökningar till nya arvsfondsprojekt, Arvsfondsdelegationsenheten, besökte Örebro och Uppsala län den 4-6 november. 

Kammarkollegiet besökte Örebro och Uppsala

Arvsfonden fördelar drygt 67 miljoner till nyskapande projekt

Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 21 oktober fördelades drygt 67 miljoner kronor till 52 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Arvsfonden fördelar drygt 67 miljoner till nyskapande projekt

Frågor och svar kring Scouternas resor

Den senaste tiden har vi fått många frågor kring Scouternas resor och varför Kammarkollegiet driver ett ärende kring resegaranti i frågan. Elin Envall handlägger ärendet för Kammarkollegiets räkning.

Frågor och svar kring Scouternas resor