Ansök till auktorisationsprovet, sök auktoriserade eller utbildade tolkar och auktoriserade översättare

Läs mer

Hitta försäkringar, försäkringsvillkor eller anmäl en försäkringsskada

Läs mer

Om din resa blir inställd eller avbruten kan du ansöka om ersättning

Läs mer

Hitta upphandlingar och ramavtal, bli ramavtalsleverantör och ta del av information om hur du avropar

Läs mer

Ansök om avstående av arv, anmäl dödsfall eller sök stöd ur Allmänna arvsfonden

Läs mer

Nyheter

Besök av Arvsfondsdelegationens nya ordförande och vice ordförande

Den 29 april har Arvsfondsdelegationen sammanträde för att besluta vilka projekt som ska bli beviljade stöd ur Arvsfonden.

Besök av Arvsfondsdelegationens nya ordförande och vice ordförande

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för översättare

Nästa auktorisationsprov för översättare ordnas den 21 september 2016.

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för översättare

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för tolkar

Den skriftliga delan av auktorisationsprovet för tolkar ordnas den 22 september 2016 och den skriftliga delen för sjukvårdstolkar ordnas den 21 september 2016.

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för tolkar

Avropadagen

Måndag den 18 april arrangerar Statens inköpscentral Avropadagen för nya och befintliga kunder.

Avropadagen

e.e.e. tours AB har försatts i konkurs

e.e.e. tours AB (556494-4832) försattes i konkurs den 23 mars 2016.

e.e.e. tours AB har försatts i konkurs