Hitta auktoriserade tolkar och översättare, ansök om auktorisation som tolk eller översättare

Läs mer

Hitta försäkringar, försäkringsvillkor eller anmäl en försäkringsskada

Läs mer

Om din resa blir inställd eller avbruten kan du ansöka om ersättning

Läs mer

Hitta upphandlingar och ramavtal, bli ramavtalsleverantör och ta del av information om hur du avropar

Läs mer

Ansök om avstående av arv, anmäl dödsfall eller sök stöd ur Allmänna arvsfonden

Läs mer

Nyheter

Tillfälligt begränsade svarsmöjligheter för frågor om resegarantier, tolkar och översättare

Kammarkollegiet byter ärendehanteringssystem och har begränsade möjligheter att svara på vissa förfrågningar den 27-28 augusti 2015. Verksamheter som berörs är resegarantier och auktorisation av tolkar och översättare.

Tillfälligt begränsade svarsmöjligheter för frågor om resegarantier, tolkar och översättare

Arvsfondsprojekt breddar modebranchen

”Ungt mode” är ett projekt som fått medel ur Allmänna arvsfonden och går ut på att fler unga från Stockholms ytterstadsområden ska få tillträde till modebranschen. Projektet ordnade nyligen en modevisning som avslutade Stockholm fashion week 2015.

 Arvsfondsprojekt breddar modebranchen

Kammarkollegiets delårsrapport 2015

Kammarkollegiets delårsrapport 2015 finns nu publicerad. Ladda ner rapporten här

Kammarkollegiets delårsrapport 2015

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd flyttar

Från och med 1 juli 2015 är Socialstyrelsen värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd flyttar

Arvsfondsdelegationen sammanträdde idag och beslutade om stöd

I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor. 48 projekt var fortsättningar och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Arvsfondsdelegationen sammanträdde idag och beslutade om stöd