Nyheter

Ramavtalen för datorer dröjer - överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen

Ramavtalet för datorer och surfplattor dröjer efter att kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. 
 
 
Ramavtalen för datorer dröjer - överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2016

Efter flera år av nollräntepolitik och extremt låga räntor har priset på i princip alla finansiella tillgångar ökat kraftigt. Den svenska börsen har exempelvis stigit med cirka 375 procent sedan början av 2009. Så inleder Leif Hässel, f.d. chef på Kapitalförvaltningen, sitt förord i verksamhetsberättelsen. 

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2016

Pressmeddelande: Lång väntan över – snart nya ramavtal för datorer och surfplattor

Det blir ingen fortsatt rättslig prövning av upphandlingen av klienter i Kammarrätten. Det meddelade kammarrätten i Stockholm den 5 maj. Det innebär att ramavtalen för datorer och surfplattor snart kan börja gälla, ett år efter att de överklagats. Klienter är ett av Statens inköpscentrals större ramavtal. Det tidigare klientavtalet omsatte ca 1,6 miljarder SEK.

Pressmeddelande: Lång väntan över – snart nya ramavtal för datorer och surfplattor

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer maj 2017

Vi har en marknadssituation där optimisterna gläds åt global tillväxtmomentum och uppreviderade tillväxtprognoser medan pessimister betonar höga värderingar och geopolitisk osäkerhet som skäl till försiktighet. Den här månaden belyser vi särskilt pessimistens utgångspunkt.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer maj 2017

Pressmeddelande: Första auktoriserade tolken i tigrinska på 24 år

Kammarkollegiet har auktoriserat en tolk i tigrinska för första gången på 24 år. Nu efterlyser Kammarkollegiet fler tolkar som vill bli auktoriserade.

Pressmeddelande: Första auktoriserade tolken i tigrinska på 24 år