Ansök till auktorisationsprovet, sök auktoriserade eller utbildade tolkar och auktoriserade översättare

Läs mer

Hitta försäkringar, försäkringsvillkor eller anmäl en försäkringsskada

Läs mer

Om din resa blir inställd eller avbruten kan du ansöka om ersättning

Läs mer

Hitta upphandlingar och ramavtal, bli ramavtalsleverantör och ta del av information om hur du avropar

Läs mer

Ansök om avstående av arv, anmäl dödsfall eller sök stöd ur Allmänna arvsfonden

Läs mer

Nyheter

Kammarkollegiets delårsrapport 2016

Här kan du ta del av Kammarkollegiets delårsrapport 2016. 

Kammarkollegiets delårsrapport 2016

Spanska reseföretaget Lowcosttravelgroup

Det spanska resebolaget Lowcosttravelgroup har ställt in sina betalningar. Eftersom det är ett spanskt företag finns ingen svensk resegaranti och därför ingen möjlighet att få ersättning hos Resegarantinämnden.

Spanska reseföretaget Lowcosttravelgroup

Resor till Turkiet

Med anledning av den rådande situationen i Turkiet hänvisar vi till aktuell information på Utrikesdepartementets webbplats.
Kontakta ditt reseföretag för att få närmare information om vad som gäller för din resa.
Att få ersättning enligt resegarantilagen är bara möjligt när researrangören ställer in eller avbryter en paketresa eller paketliknande resa.

Resor till Turkiet

Nytt uppdrag från och med den 1 juli 2016

Staten ska betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användningen av vaccinet Pandemrix. Ärenden om den statliga ersättningen ska handläggas av Kammarkollegiet.

Nytt uppdrag från och med den 1 juli 2016

Information med anledning av SAS strejk

Strejken inom SAS kan påverka din resa. Läs mer om vad det innebär för dig och Kammarkollegiets roll.

Information med anledning av SAS strejk