Kammarkollegiet tar årligen emot intäktsredovisningar från politiska partier

Läs mer

Hitta auktoriserade tolkar och översättare, ansök om auktorisation som tolk eller översättare

Läs mer

Hitta försäkringar, försäkringsvillkor eller anmäl en försäkringsskada

Läs mer

Om din resa blir inställd eller avbruten kan du ansöka om ersättning

Läs mer

Hitta upphandlingar och ramavtal, bli ramavtalsleverantör och ta del av information om hur du avropar

Läs mer

Nyheter

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd flyttar

Från och med 1 juli 2015 är Socialstyrelsen värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd flyttar

Arvsfondsdelegationen sammanträdde idag och beslutade om stöd

I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor. 48 projekt var fortsättningar och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Arvsfondsdelegationen sammanträdde idag och beslutade om stöd

Besök av civilminister Ardalan Shekarabi

Idag den 18 juni får Kammarkollegiet besök av civilminister Ardalan Shekarabi.

Besök av civilminister Ardalan Shekarabi

Nu kan politiska partier lämna uppgifter om deras intäkter till Kammarkollegiet

Vår e-tjänst för uppgiftslämning är nu publicerad och det innebär att partierna kan lämna intäktsredovisning eller anmälan. Uppgifterna offentliggörs för allmänheten allteftersom de kommer in.  

Nu kan politiska partier lämna uppgifter om deras intäkter till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet publicerar politiska partiers intäkter

Senast den 1 juli 2015 ska politiska partier ha skickat in sin intäktsredovisning för år 2014 till Kammarkollegiet. När en intäktsredovisning kommer in till kollegiet offentliggör myndigheten uppgifterna på sin webbplats.

Kammarkollegiet publicerar politiska partiers intäkter