Kammarkollegiet är en modern myndighet med anor.

För oss betyder det lång erfarenhet och ett modernt förhållningssätt.

Vi arbetar för bästa möjliga service till andra myndigheter och medborgare. 

Kammarkollegiet erbjuder en attraktiv arbetsplats med moderna lokaler

i centrala Stockholm och i Karlstad.