Hitta auktoriserade och utbildade tolkar, auktoriserade översättare samt ansök om auktorisation

Läs mer

Hitta försäkringar, försäkringsvillkor eller anmäl en försäkringsskada

Läs mer

Om din resa blir inställd eller avbruten kan du ansöka om ersättning

Läs mer

Hitta upphandlingar och ramavtal, bli ramavtalsleverantör och ta del av information om hur du avropar

Läs mer

Ansök om avstående av arv, anmäl dödsfall eller sök stöd ur Allmänna arvsfonden

Läs mer

Nyheter

Gunnar Larsson ny generaldirektör för Kammarkollegiet

Regeringen har idag utnämnt Gunnar Larsson till generaldirektör och chef för Kammarkollegiet.

Gunnar Larsson ny generaldirektör för Kammarkollegiet

SKL lyfter Arvsfondsprojekt för nyanlända

Sveriges Kommuner och Landsting berättar om lyckade Arvsfondsprojekt för och av nyanlända i skriften LOSSA - Lokala exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända.

SKL lyfter Arvsfondsprojekt för nyanlända

Kammarkollegiets GIVA ger stiftelser 4,5 procent avkastning

Kammarkollegiet lanserar vid årsskiftet ett nytt placeringsalternativ för stiftelser med en direktavkastning på minst 4,5 procent årligen.

Kammarkollegiets GIVA ger stiftelser 4,5 procent avkastning

Regleringsbrev för budgetåret 2016

Regeringen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2016.

Regleringsbrev för budgetåret 2016