Ansök till auktorisationsprovet, sök auktoriserade eller utbildade tolkar och auktoriserade översättare

Läs mer

Hitta försäkringar, försäkringsvillkor eller anmäl en försäkringsskada

Läs mer

Om din resa blir inställd eller avbruten kan du ansöka om ersättning

Läs mer

Hitta upphandlingar och ramavtal, bli ramavtalsleverantör och ta del av information om hur du avropar

Läs mer

Ansök om avstående av arv, anmäl dödsfall eller sök stöd ur Allmänna arvsfonden

Läs mer

Nyheter

Nytt uppdrag från och med den 1 juli 2016

Staten ska betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användningen av vaccinet Pandemrix. Ärenden om den statliga ersättningen ska handläggas av Kammarkollegiet.

Nytt uppdrag från och med den 1 juli 2016

Information med anledning av SAS strejk

Strejken inom SAS kan påverka din resa. Läs mer om vad det innebär för dig och Kammarkollegiets roll.

Information med anledning av SAS strejk

Nyckelroll vid prinsdopet

Som vanligt vid kungliga ceremonier kommer fyra nyckelbärare från Kammarkollegiet att närvara när riksregalierna tas ur Skattkammaren.

Nyckelroll vid prinsdopet

Sociala medier viktiga kanaler i arvsfondsprojekt

En grupp forskare vid Umeå universitet har på uppdrag av Arvsfonden studerat hur sociala medier används i arvsfondsprojekten.

Sociala medier viktiga kanaler i arvsfondsprojekt

Arvsfondsdelegationen sammanträdde och beslutade om stöd till 71 nya projekt

Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 29 april fördelades 161 miljoner kronor till 71 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Arvsfondsdelegationen sammanträdde och beslutade om stöd till 71 nya projekt