Nyheter

Nytt ramavtal leder till nya räntevillkor

Det statliga ramavtalet för betaltjänster löper ut i vår. Det nya ramavtalet innebär ändrade räntevillkor på det konto som vi har öppnat för kunder som har ekonomiadministration hos oss. 

 

 

Nytt ramavtal leder till nya räntevillkor

Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

Fortums utbyggnad av vattenkraften hotar urskogen Båtforsen och fisken dör i kraftverkets turbiner. Kammarkollegiet slår nu vakt om utbyggnadsförbudet och överklagar Mark- och miljödomstolens dom. Fortum tar inte tillräckligt ansvar för att skydda den unika miljön.

Pressmeddelande Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

Ramavtal för datacenter är klara för avrop

Den 10 mars undertecknade Kammarkollegiet ramavtalen för Datacenter med sex leverantörer. Detta skedde nästan ett år efter att tilldelningsbeslutet fattades i april 2016. 

Ramavtal för datacenter är klara för avrop

Fler tolkar ska auktoriseras och utförandet kvalitetssäkras

Kammarkollegiet upphäver en auktorisation som tolk. Det är ett led i det kvalitets- och tillsynsarbete som myndigheten bedriver för att säkerställa att tolkar sköter sitt arbete korrekt. Samtidigt behövs det fler tolkar och nu ges det extra provtillfällen i syfte att få fler att bli auktoriserade.

Pressmeddelande Fler tolkar ska auktoriseras och utförandet kvalitetssäkras

Fler tolkar ska auktoriseras och utförandet kvalitetssäkras

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2017

Vi kan konstatera att läkeprocessen efter finanskrisen börjar ge resultat. Under det senaste året har vi uppmärksammat att ”sorgebarnet” Europa börjar uppvisa livstecken eftersom den ekonomiska tillväxten börjar nå hyggliga tillväxttal som överstiger två procent. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2017