Press

Frågor från massmedia har därför hög prioritet. Vårt mål är att alla journalister som tar kontakt med Kammarkollegiet ska få rätt svar i rätt tid.

 

Stefan Berg
Pressansvarig

Telefon
070-215 13 02

E-post
fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se