Press

Sverige har en stark tradition av öppenhet i relationen till massmedia. Yttrandefrihet och offentlighet är ryggraden i en sund demokrati och skyddat i grundlagen. Detta är värden som Kammarkollegiet värnar om. Rätt till insyn i myndigheters verksamhet är en av grundreglerna i svensk demokrati.

Frågor från massmedia har därför hög prioritet. Vårt mål är att alla journalister som tar kontakt med Kammarkollegiet ska få rätt svar i rätt tid.

 

Stefan Berg
Pressansvarig

Telefon
070-215 13 02

E-post
fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se