Kapitalförvaltning

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

Logga in på Mina sidor

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfulla placeringar

Kammarkollegiet var en av de första i Sverige som började arbeta med etik inom kapitalförvaltning. Vi har idag integrerat detta i vår förvaltningsprocess. Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här. 

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom allokering, aktie- och ränteförvaltning, avkastnings- och riskrapportering, ekonomiadministration och värdepappersadministration.  

Kundsidor

Kundsidor

Här samlas all information för dig som kund. Ta del av dokument och formulär eller logga in på Mina sidor där du kan göra köp och försäljning av andelar i konsortier samt hämta rapporter.

Om Kapitalförvaltningen

Om Kapital­förvaltningen

Läs om vår organisation, policy för ansvarsfulla placeringar, ekonomiska rapporter, marknadskommentarer mm.  

Nyheter

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport är nu publicerad (Q1)

Kvartalsrapporten visar resultaten för konsortierna under det senaste kvartalet och beskriver de ekonomiska utsikterna med fokus på räntor, aktier och allokering. Bengt Svelander, Kapitalförvaltningens nya chef, inleder rapporten med ett förord. 

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport är nu publicerad (Q1)

Stängt för andelsaffärer 25-27 april 2017 på Kapitalförvaltningen

Den 27 april flyttar Kapitalförvaltningen alla konsortiers depåer till ny bank. Bankbytet är en konsekvens av att Riksgälden upphandlat och tecknat ett nytt ramavtal för betal- och depåtjänster för staten.

Stängt för andelsaffärer 25-27 april 2017 på Kapitalförvaltningen

April 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer första kvartalet 2017

Vi befinner oss i en tid med stora utmaningar. Vi har extremt låga räntor och höga värderingar inom samtliga tillgångsslag. Mycket talar även för att volatiliteten framöver kommer att vara betydligt högre än nu. Kammarkollegiet kan detta till trots glädja sig åt att återigen ha fått högsta betyg för sin ränteförvaltning i Wassums årliga granskning.

April 2017

Nytt ramavtal leder till nya räntevillkor

Det statliga ramavtalet för betaltjänster löper ut i vår. Det nya ramavtalet innebär ändrade räntevillkor på det konto som vi har öppnat för kunder som har ekonomiadministration hos oss. 

 

 

Nytt ramavtal leder till nya räntevillkor

Februari 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer februari 2017

Liksom andra aktörer på de finansiella marknaderna, inväntar vi tydligare besked från den amerikanske presidenten rörande inriktningen av finanspolitiken, regleringsändringar samt inte minst besked rörande frihandel. Dessa frågor bedömer vi vara mycket viktiga för det kommande årets utveckling. 

Februari 2017