Kapitalförvaltning

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

Logga in på Mina sidor

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfulla placeringar

Kammarkollegiet var en av de första i Sverige som började arbeta med etik inom kapitalförvaltning. Vi har idag integrerat detta i vår förvaltningsprocess. Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här. 

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom allokering, aktie- och ränteförvaltning, avkastnings- och riskrapportering, ekonomiadministration och värdepappersadministration.  

Kundsidor

Kundsidor

Här samlas all information för dig som kund. Ta del av dokument och formulär eller logga in på Mina sidor där du kan göra köp och försäljning av andelar i konsortier samt hämta rapporter.

Om Kapitalförvaltningen

Om Kapital­förvaltningen

Läs om vår organisation, policy för ansvarsfulla placeringar, ekonomiska rapporter, marknadskommentarer mm.  

Nyheter

Nytt ramavtal leder till nya räntevillkor

Det statliga ramavtalet för betaltjänster löper ut i vår. Det nya ramavtalet innebär ändrade räntevillkor på det konto som vi har öppnat för kunder som har ekonomiadministration hos oss. 

 

 

Nytt ramavtal leder till nya räntevillkor

Februari 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer februari 2017

Liksom andra aktörer på de finansiella marknaderna, inväntar vi tydligare besked från den amerikanske presidenten rörande inriktningen av finanspolitiken, regleringsändringar samt inte minst besked rörande frihandel. Dessa frågor bedömer vi vara mycket viktiga för det kommande årets utveckling. 

Februari 2017

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4

Ta del av hur Kapitalförvaltningens konsortier utvecklats det senaste kvartalet. 

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4

Bengt Svelander ny chef på Kammarkollegiets Kapitalförvaltning

Den 1 mars 2017 tillträder Bengt Svelander som chef för Kammarkollegiets Kapitalförvaltning. Han kommer närmast från Nykredit Bank i Sverige där han varit vd.

Bengt Svelander ny chef på Kammarkollegiets Kapitalförvaltning

Januari 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer Januari 2017

Har penningpolitiken spelat ut sin roll som instrument för Riksbanken? Kommer finanspolitiken ta över som motor? Vi står inför ett spännande 2017 där stor osäkerhet råder om såväl världsekonomin som det politiska läget. 

 

Januari 2017